Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Olika former av diskriminering

Diskrimineringslagen definierar sex former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022