Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Olika former av diskriminering

Diskrimineringslagen definierar sex former av diskriminering.

De sex formerna av diskriminering är

  • direkt diskriminering
  • indirekt diskriminering
  • bristande tillgänglighet
  • trakasserier
  • sexuella trakasserier
  • instruktioner att diskriminera.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2023
Till toppen