Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ersättning om du blivit diskriminerad?

Den som diskriminerar någon ska betala diskrimineringsersättning till den som utsatts. Det är bara arbetsgivare och andra verksamhetsutövare som kan bli skyldiga att betala diskrimineringsersättning.

Diskrimineringsersättningen har två syften

  1. Ersättningen ska i första hand ge den enskilde upprättelse för den kränkning som personen har utsatts för.
  2. Men ersättningen har också till syfte att avskräcka, eller effektivt motverka, förekomsten av diskriminering i samhället.

Diskrimineringsersättningen har alltså två olika komponenter och ligger generellt på en betydligt högre nivå än de ersättningar som till exempel betalas ut vid kränkning på grund av brott.

DO kan begära diskrimineringsersättning

När DO har utrett ett ärende och bedömt att det har varit fråga om diskriminering har DO möjlighet att gå till domstol och företräda den som har diskriminerats. DO fattar då ett beslut om att träda in som part för den enskilde.

I samband med det framställer DO också ett krav på (begär) att motparten (den som blivit anmäld) ska betala diskrimineringsersättning. Om motparten godtar att betala ersättning till den som diskriminerats avslutas ärendet. I annat fall går DO som regel vidare och lämnar in en formell stämningsansökan till domstol.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2024