Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Konferens om etnisk profilering

DO anordnade en internationell konferens om etnisk profilering 2014. Tanken var att ska skapa en arena för kunskapsutbyte för att stimulera utvecklingen av ett bredare förändringsarbete för att stoppa diskriminerande etnisk profilering inom alla samhällsområden.

Syftet med konferensen var att stimulera kunskapsutbyte mellan forskare, företrädare för polisen och andra myndigheter samt företrädare för det civila samhället.

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige och i andra länder är ofta ett begränsat verktyg för att förhindra diskriminerande etnisk profilering. För att åstadkomma förändring behöver fler verktyg utvecklas och användas.

Etnisk profilering är en form av diskriminering när personer utsätts för profilering som har samband med deras etniska tillhörighet under omständigheter där sådana kriterier inte är relevanta. I synnerhet är det synliga etniska minoriteter som utsätts och riskerar att utsättas. Denna utsatthet kan i sin tur leda till ett bristande förtroende för exempelvis polisen, rättssystemet och myndigheter i stort.

Nedan hittar du dokumentation från konferensen som har varit efterfrågad.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 mars 2024