Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Medlem i en organisation

Det är förbjudet att diskriminera någon som är medlem eller som medverkar i vissa organisationer. Förbudet gäller för arbetstagar-, yrkes- och arbetsgivarorganisationer. Förbudet att diskriminera gäller även förmåner som en organisation erbjuder.

En arbetstagarorganisation är en organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen. Det kan vara ett fackligt förbund som arbetar och agerar centralt, regionalt och lokalt. Exempel på fackliga förbund är Unionen och Kommunal.

Med yrkesorganisation avses organisationer vars syfte är att tillvarata en viss yrkesgrupps intressen. Typexempel är Sveriges advokatsamfund och Sveriges Arkitekter.

En arbetsgivarorganisation är en sammanslutning av arbetsgivare som företräder deras intressen gentemot arbetstagare. Exempel på sådan är Almega och Svenskt Näringsliv.

Andra typer av föreningar och organisationer omfattas inte av diskrimineringslagen (om det inte rör en förening som till exempel erbjuder varor och tjänster).

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen.

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

  • En person får inte bli medlem i en organisation och det har samband med hens funktionsnedsättning.
  • En organisation hindrar någon från att ställa upp i val inom organisationen och det har samband med hens ålder.
  • En person får inte ta del av en tjänst som övriga medlemmar i organisationen får, och det har samband med hens etniska tillhörighet.

  Diskriminerad?

  Om du blivit utsatt för diskriminering som medlem i en arbetstagar-, yrkes- och arbetsgivarorganisation kan du göra en anmälan till DO.

  Undantag för diskrimineringsgrunden kön

  Det kan vara tillåtet för till exempel ett fackförbund att erbjuda olika förmåner till medlemmar beroende på kön. Om en sådan organisation vill göra undantag från förbudet ska det vara en del av ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet.

  Sidinformation

  Senast uppdaterad: 11 april 2023
  Till toppen