Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Flexibla arbetsformer av omsorgsskäl

En arbetstagare som är förälder till barn under åtta år eller har en närstående som är svårt sjuk med omsorgsbehov har rätt att begära och nyttja flexibla arbetsformer. 

Rätten till flexibla arbetsformer för att vårda ett barn under åtta år eller en närstående regleras i föräldraledighetslagen och lagen om ledighet för närståendevård.

Flexibla arbetsformer kan exempelvis vara att en anställd arbetar på distans eller har flexibla arbetstider. Det är förbjudet att som arbetsgivare på något sätt missgynna den arbetstagare som begär eller nyttjar flexibla arbetsformer för att vårda ett barn under åtta år eller en närstående som är svårt sjuk.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att han eller hon har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagens bestämmelser.

Den arbetstagare som missgynnas av skäl som har samband med en begäran om flexibla arbetsformer av omsorgsskäl kan företrädas av en arbetstagarorganisation gentemot arbetsgivaren vid Arbetsdomstolen.

När en arbetstagarorganisation väljer att inte föra en enskild arbetstagares talan kan DO välja att föra den enskildes talan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 augusti 2022