Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Arbetssökande och arbetstagare är skyddade mot diskriminering när det gäller arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Skyddet gäller för insatser som Arbetsförmedlingen och privata förmedlingar, till exempel bemanningsföretag, erbjuder.

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet är statliga åtgärder som ska främja sysselsättning, motverka arbetslöshet och underlätta omställningar på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet.

Till arbetsmarknadspolitisk verksamhet räknas bland annat:

  • Arbetsförmedlingens arbete med till exempel vägledning och platsförmedling
  • anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program
  • andra insatser som görs för att personer ska få jobb, till exempel arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildningar
  • frågor om aktivitetsstöd, rese- och logiersättning och flyttningsbidrag.

När gäller diskrimineringsförbudet?

  • När du är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen eller när du söker anställning via en privat förmedling, till exempel ett bemanningsföretag.
  • När du som anställd tar del av arbetsmarknadspolitiska insatser, till exempel när anställningen finansieras med anställningsstöd.

En arbetsgivare som via Arbetsförmedlingen eller till exempel ett bemanningsföretag söker personal eller medverkar i den arbetsmarknads­politiska verksamheten kan inte hänvisa till diskrimineringsförbudet.

Privata förmedlingar

Förbudet mot diskriminering gäller även vid privat arbetsförmedling, till exempel då ett bemanningsföretag enligt avtal med en arbetsgivare helt eller delvis ansvarar för rekrytering. Det kan handla om annonsering, intervjuer, urval, tester och referenstagning.

Undantag från förbudet mot diskriminering

Det kan vara tillåtet med särbehandling som har samband med kön eller etnisk tillhörighet om syftet är att

  • främja jämställdhet mellan kvinnor och män
  • främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet.

Om Arbetsförmedlingen vill göra undantag ska det vara en del av ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet och likabehandling oavsett kön och etnisk tillhörighet.

Särbehandling som har samband med ålder kan också vara tillåtet under vissa omständigheter. Ett krav är att det finns ett godtagbart syfte. Det krävs också att särbehandlingen är lämplig och nödvändig för att nå syftet.

Diskriminerad?

Du göra en anmälan till DO och du blivit utsatt för diskriminering av arbetsförmedlingen på det sätt som beskrivs här.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2023