Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd

Diskriminering är förbjuden när det gäller socialförsäkringen (ersättning för sjukvård, föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeförsäkring och liknande), arbetslöshetsförsäkringen och det statliga studiestödet. Det rör exempelvis möjligheten att ta del av utbetalningar, bidrag och förmåner samt betalningar av avgifter.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering inom socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd:

  • En kvinna får inte sjukpenning med hänvisning till att hennes besvär beror på att hon är gravid.
  • En person får inte arbetslöshetsersättning (a--kassa) och det har samband med hens funktionsnedsättning.
  • En person som söker studiestöd blir trakasserad och det har samband med hens sexuella läggning.

Två undantag

I lagen finns det två undantag inom det här området då det kan vara tillåtet att behandla personer olika. Undantagen gäller ålder och kön.

Ålder

Det kan vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om

  • en viss ålder är föreskriven i lag
  • det på annat sätt finns ett berättigat syfte att särbehandla och om de medel som används är lämpliga och nödvändiga.

Kön

Det är tillåtet att särbehandla utifrån kön när det gäller

  • änkepension
  • hustrutillägg
  • utbetalning av barnbidrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022