Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bemötande inom offentlig verksamhet

Diskrimineringslagen innehåller en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten.

Förbudet gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar övriga förbud i lagen. De som omfattas av förbudet är anställda inom

  • regionala
  • kommunala
  • statliga verksamheter.

Förbudet gäller framförallt hur anställda bemöter allmänheten när de hjälper till med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen.

Exempel på diskriminering

Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

  • En handläggare på en myndighet uttrycker sig nedsättande gentemot en person och det har samband med hens kön.
  • En person får vänta extra länge på en viss service och det har samband med hens funktionsnedsättning.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2023