Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bemötande inom offentlig verksamhet

Diskrimineringslagen innehåller även en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten.

Förbudet gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar övriga förbud i lagen.

De som omfattas av förbudet är anställda inom regionala, kommunala och statliga verksamheter. Förbudet gäller framförallt hur anställda bemöter allmänheten när de hjälper till med upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp.

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering:

  • En handläggare på en myndighet uttrycker en nedsättande attityd gentemot en person och det har samband med hens kön.
  • En person får vänta extra länge på en viss service och det har samband med hens funktionsnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022