Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering inom fler samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Det gäller till exempel när du handlar i en butik, söker bostad eller när du går till doktorn.

När gäller förbudet mot diskriminering förutom på arbetet och i skola och högskola?

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering som utförs av vissa samhällsaktörer, exempelvis

  • hyresvärdar
  • banker
  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • vårdcentraler.

Förbudet mot diskriminering innebär exempelvis att affären inte får diskriminera sina kunder, att sjukhuset inte får diskriminera sina patienter och att hyresvärden inte får diskriminera sina hyresgäster.

Däremot reglerar diskrimineringslagen inte den motsatta relationen, det vill säga till exempel hur en kund behandlar personalen i en affär eller hur en patient bemöter sin läkare och så vidare.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller det som händer mellan privatpersoner, till exempel hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Inte heller innehållet i reklam, i TV, radio och tidningar omfattas av diskrimineringsförbudet. Det finns däremot andra lagar som reglerar massmedia det som sker mellan privatpersoner och då kan du kontakta andra aktörer som kan hjälpa dig.

Domstol beslutar om diskrimineringsersättning

Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som har blivit diskriminerad. När DO tagit ställning till ett ärende bedömer vi också om det går att utkräva ersättning från den verksamhet (till exempel en arbetsgivare, en skola eller en butik) som gjort det som är förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Vi kan också om det krävs ta vissa fall vidare till domstol. Då gör domstolen en självständig bedömning av om händelsen omfattas av lagen och beslutar om storleken på eventuell diskrimineringsersättning eller annan ersättning.

Förbud mot repressalier

Om någon har anmält eller påtalat diskriminering, medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen alternativt avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier, så får hen inte bestraffas för det.

Bestraffningar, det vill säga repressalier, är handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag och är till nackdel för den som utsätts för repressalierna. Det kan till exempel vara fråga om att

  • någon blir portförbjuden från en affär eller restaurang som hen har anmält
  • en hyresvärd trakasserar den hyresgäst som har påtalat diskriminering
  • socialtjänsten inte vill ta emot en person som har gjort en anmälan.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 april 2023