Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Fler samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Det gäller till exempel när du handlar i en butik, söker bostad eller när du går till doktorn.

Lagen skyddar individer

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering som utförs av vissa samhällsaktörer (till exempel hyresvärdar, banker, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentraler). Förbudet mot diskriminering innebär exempelvis att affären inte får diskriminera sina kunder, att sjukhuset inte får diskriminera sina patienter och att hyresvärden inte får diskriminera sina hyresgäster. Däremot reglerar diskrimineringslagen inte den motsatta relationen, det vill säga till exempel hur en kund behandlar personalen i en affär eller hur en patient bemöter sin läkare och så vidare.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller det som händer mellan privatpersoner, till exempel hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Inte heller innehållet i reklam, i TV, radio och tidningar omfattas av diskrimineringsförbudet. Det finns däremot andra lagar som reglerar massmedia det som sker mellan privatpersoner.

Domstol beslutar om diskrimineringsersättning

Den som utsätter någon för diskriminering kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som har blivit diskriminerad. Det är en domstol som avgör om diskriminering har skett och som beslutar om diskrimineringsersättning.

Förbud mot repressalier

Om någon har anmält eller påtalat diskriminering, medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen alternativt avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier, så får hen inte bestraffas för det.

Bestraffningar, det vill säga repressalier, är handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag och är till nackdel för den som utsätts för repressalierna. Det kan till exempel vara fråga om att någon blir portförbjuden från en affär eller restaurang som hen har anmält, att en hyresvärd trakasserar den hyresgäst som har påtalat diskriminering eller att socialtjänsten inte vill ta emot en person som har gjort en anmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 november 2021