Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hbtqi i förskola och skola

Inget barn eller elev får utsättas för diskriminering som har samband med sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är förbjudet.

Det är utbildningsanordnarens ansvar att det inte sker. Alla förskolor och skolor måste enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever. Arbetet med aktiva åtgärder är ett viktigt redskap för att främja en trygg skolmiljö för unga hbtqi-personer. Läs mer om skolans ansvar.

Behöver du stöd och hjälp i arbetet med aktiva åtgärder på din skola?

Film om hbtqi-ungdomars berättelser

I den här filmen får du en inblick i hur skolgången kan vara för en hbtqi-ungdom. Innehållet bygger på verkliga berättelser.

Information till barn och elever

Vad är diskriminering och vart ska en elev vända sig om hen blir diskriminerad i skolan? På den här sidan finns information och filmer till barn och elever.

Hbtqi-strategisk myndighet

DO är en av flera myndigheter som regeringen utsett som strategisk myndighet i sin strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med regeringens hbtqi-strategi, vad strategin syftar till och vilka myndigheter som ingår i arbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2024