Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hbtqi i förskola och skola

Inget barn, elev eller student får blir diskriminerad eller trakasserad i förskolan eller skolan på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck.

Det är utbildningsanordnarens ansvar att det inte sker. Alla förskolor och skolor måste enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske fortlöpande under året och är ett viktigt redskap för att främja en trygg skolmiljö för unga hbtqi-personer, vars skolgång många gånger kan vara svår och präglas av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Behöver du stöd och hjälp i arbetet med aktiva åtgärder på din skola?

Film om hbtqi-ungdomars berättelser

I den här filmen får du en inblick i hur skolgången kan vara för en hbtqi-ungdom. Innehållet bygger på verkliga berättelser.

Hbtqi-strategisk myndighet

DO är en av flera myndigheter som regeringen utsett som strategisk myndighet i sin strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med regeringens hbtqi-strategi, vad strategin syftar till och vilka myndigheter som ingår i arbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023
Till toppen