Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskrimineringsförbud i olika delar av samhället

Var är det förbjudet att diskriminera?

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen förbjudet inom arbetslivet, utbildningsområdet samt flera andra samhällsområden.

Arbetslivet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på flera områden i arbetslivet som till exempel på

 • arbetsplatsen
 • arbetsförmedlingen
 • vid kontakter med facket
 • när du söker en yrkeslegitimation
 • startar eget företag.

Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten, vilket följer av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Utbildningsområdet

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer som man kan befinna sig i. Det innebär att det är förbjudet att diskriminera

 • barn
 • elever
 • studenter och studerande
 • deltagare och sökande till en verksamhet.

Andra samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom flera andra typer av verksamheter. Lagen förbjuder diskriminering till exempel

 • i butik
 • på banken
 • när du söker bostad
 • när du går till vårdcentralen
 • på arbets­förmedlingen
 • vid kontakter med socialtjänsten.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Vad är inte diskriminering?

Om det är ett missgynnande eller kränkning som saknar samband med en diskrimineringsgrund så är det inte diskriminering. Undantaget är dock sexuella trakasserier som inte kräver samband med diskrimineringsgrund.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller alla samhällsområden och inte heller det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas inte heller av diskrimineringsförbudet.

Det finns däremot andra lagar och regler som sätter gränser för till exempel ageranden mellan privatpersoner och för vad som får skrivas och sägas i reklam och media.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2024