Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskrimineringsförbud i olika delar av samhället

Var är det förbjudet att diskriminera?

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen förbjudet inom arbetslivet, utbildningsområdet samt flera andra samhällsområden.

Arbetslivet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på flera områden i arbetslivet som till exempel på arbetsplatsen, på arbetsförmedlingen, vid kontakter med facket, när du söker en yrkeslegitimation eller startar eget företag.

Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten, vilket följer av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Utbildning

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer som man kan befinna sig i. Det innebär att det är förbjudet att diskriminera barn, elever, studenter och studerande, både deltagare och sökande till en verksamhet.

Andra samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom flera andra typer av verksamheter. Lagen förbjuder diskriminering till exempel i butik, på banken, när du söker bostad eller går till vårdcentralen, på arbetsförmedlingen eller vid kontakter med socialtjänsten. Ta reda på mer om förbudet mot diskriminering inom andra samhällsområden.

Vad är inte diskriminering?

Om det inte är sexuella trakasserier eller om det är ett missgynnande eller kränkning som saknar samband med diskrimineringsgrund så är det inte diskriminering.

Diskrimineringslagen reglerar inte heller alla samhällsområden och inte heller det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas inte heller av diskrimineringsförbudet.

Det finns däremot andra lagar och regler som sätter gränser för till exempel ageranden mellan privatpersoner och för vad som får skrivas och sägas i reklam och media.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 januari 2023