Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering i olika delar av samhället

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Här kan du läsa om hur förbuden är utformade inom de olika områdena.

Arbetslivet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på flera områden i arbetslivet som till exempel på arbetsplatsen, på arbetsförmedlingen, vid kontakter med facket, när du söker en yrkeslegitimation eller startar eget företag.

Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten, vilket följer av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Utbildning

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer som man kan befinna sig i. Det innebär att det är förbjudet att diskriminera barn, elever, studenter och studerande, både deltagare och sökande till en verksamhet.

Andra samhällsområden

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom flera andra typer av verksamheter. Lagen förbjuder diskriminering till exempel i butik, på banken, när du söker bostad eller går till vårdcentralen, på arbetsförmedlingen eller vid kontakter med socialtjänsten. Ta reda på mer om förbudet mot diskriminering inom andra samhällsområden.

Diskrimineringslagen gäller inte alla områden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 februari 2022