Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Gör en anmälan om diskriminering

Hur gör jag för att göra en anmälan?

Du kan anmäla diskriminering antingen via vårt webbformulär, med en blankett, via telefon eller förmedlingstjänst.

Webbformulär för anmälan

Du gör en anmälan enklast via vårt webbformulär. Fyll i anmälan och beskriv så utförligt och detaljerat som möjligt vad som har hänt och när det hände.

Blanketter för att anmäla diskriminering i word-format

Om du inte vill använda webbformuläret för att anmäla kan du istället använda någon av våra anmälningsblanketter för att göra en anmälan. Använd den anmälningsblankett som passar för din anmälan:

Ladda ner blanketten, fyll i och spara den. Mejla den sedan till do@do.se eller skriv ut blanketten och skicka den via brevpost till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna.

Behöver du av tillgänglighetsskäl anmäla på andra sätt?

Blanketter för att anmäla diskriminering i andra format

Om du av tillgänglighetsskäl behöver blanketter i ett annat format för att göra en anmälan, exempelvis pappersutskrift eller pdf-format, så är du välkommen att mejla till do@do.se, ringa till 08-120 20 700 eller skriva till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna.

Anmäl diskriminering muntligen eller via förmedlingstjänst

Om du på grund av tillgänglighetsskäl inte kan fylla i någon av våra blanketter kan du anmäla på annat sätt. Det kan till exempel vara genom att prata med oss i telefon eller med hjälp av en förmedlingstjänst. Kontakta oss på 08-120 20 700 och berätta om dina behov.

Viktigt när du gör en anmälan

Din anmälan om diskriminering blir en offentlig handling. Det gäller även eventuella bilagor till anmälan. Det innebär att vem som helst kan kontakta DO för att få ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vänta därför med att skicka in bilagor till DO. Om vi behöver något hör vi av oss.

Av säkerhetsskäl öppnar vi inte länkar. Skriv därför in all information som du vill ge till oss och hänvisa inte med en länk till information som ligger på en webbsida.

Det är frivilligt att fylla i personuppgifter i formuläret. Du behöver alltså inte lämna dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter för att DO ska kunna gå igenom, läsa och registrera din anmälan.

Personuppgifterna samlas in för att DO ska kunna utföra sitt arbete med att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter.

Personuppgifterna behandlas endast om det är nödvändigt för att DO ska kunna utföra sitt uppdrag. Personuppgifterna kan komma att användas vid en tillsyn och lämnas då ut till aktörer som involveras i ett tillsynsärende.

Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, både till massmedia och till enskilda personer. DO prövar alltid om uppgifter i en allmän handling skyddas av sekretess innan de lämnas ut.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2024

Tänk på detta när du fyller i formuläret

  • Fyll i formuläret noga − det underlättar vårt arbete med din anmälan.
  • Du kan fylla i formuläret på vilket språk du vill.
  • Av säkerhetsskäl öppnar vi inte länkar. Skriv in all information som du vill ge till oss i formuläret och hänvisa inte till information som ligger under en länk.
  • Alla uppgifter som kommer till DO, till exempel brev, e-post och anmälningar, blir allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och journalister kan begära att få ta del av din anmälan. I vissa fall kan uppgifter i en anmälan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter om exempelvis din hälsa är ett exempel på uppgift som kan omfattas av sekretess. Om uppgifterna omfattas av sekretess kommer DO inte att lämna ut dessa, varken muntligen eller de handlingar där uppgifterna finns.
  • DO behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.
  • De som kan ta del av uppgifterna i din anmälan är medarbetare på DO som behöver dem för att kunna utföra sitt arbete. Om ärendet går till domstol kommer även domstolspersonal på domstolen ta del av uppgifterna.

Tack för din anmälan

Din anmälan har nu skickats in till DO. Vi återkommer till dig inom tre arbetsdagar med en bekräftelse på din anmälan och det diarienummer din anmälan fått.

Begär ut din anmälan som allmän handling

Du kan begära ut din anmälan via e-post till do@do.se eller telefon till 08-120 20 700. Vid utlämnande av allmän handling sekretessgranskar vi alltid innehållet i handlingen. Det kan innebära att vissa uppgifter är dolda när du får ut handlingen.