Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Gör en anmälan om diskriminering

Här får du information om olika sätt att göra en anmälan.

Webbformulär för anmälan

Webbformuläret är under utveckling och går för närvarande inte att använda. Istället kan du använda våra blanketter som beskrivs nedan.

Blanketter i word-format

Använd den anmälningsblankett som passar för din anmälan:

Ladda ner blanketten, fyll i, spara ner den och mejla den till do@do.se eller via brevpost till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna.

Blanketter i andra format

Om du av tillgänglighetsskäl behöver blanketter i ett annat format, exempelvis pappersutskrift eller pdf, så är du välkommen att mejla till order@do.se, ringa till 08-120 20 700 eller skriva till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna.

Muntligen eller via förmedlingstjänst

Om du på grund av tillgänglighetsskäl inte kan fylla i någon av våra blanketter kan du anmäla på annat sätt. Det kan till exempel vara genom att prata med oss i telefon eller med hjälp av en förmedlingstjänst. Kontakta oss på 08-120 20 700 och berätta om dina behov.

Tänk på detta

Din anmälan om diskriminering blir en offentlig handling. Det gäller även eventuella bilagor till anmälan. Det innebär att vem som helst kan kontakta DO för att få ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vänta därför med att skicka in bilagor till DO. Om vi behöver något hör vi av oss.

Av säkerhetsskäl öppnar vi inte länkar. Skriv in all information som du vill ge till oss i blanketten och hänvisa inte till information som ligger via en länk.

Det är frivilligt att fylla i personuppgifter i formuläret. Du behöver alltså inte lämna dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter för att DO ska kunna gå igenom, läsa och registrera din anmälan.

Personuppgifterna samlas in för att DO ska kunna utföra sitt arbete med att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter.

Personuppgifterna behandlas endast om det är nödvändigt för att DO ska kunna utföra sitt uppdrag. Personuppgifterna kan komma att användas vid en tillsyn och lämnas då ut till aktörer som involveras i ett tillsynsärende.

Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, både till massmedia och till enskilda personer. DO prövar alltid om uppgifter i en allmän handling skyddas av sekretess innan de lämnas ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 januari 2022