Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anmäl diskriminering

Här får du information om vad du kan anmäla, hur du gör en anmälan om diskriminering och vad som är viktigt att tänka på.

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla:

Observera att du kan göra en anmälan för någon annan. Du kan till exempel i egenskap av förälder göra en anmälan för ditt barn.

Du kan göra en anmälan om brister i arbetet med aktiva åtgärder om din arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer lagens krav på att genomföra aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Viktigt att tänka på i din anmälan

  • Det är viktigt att du agerar snabbt om anmälan gäller arbetslivet. Tidsgränsen för att en domstol ska ta upp ett ärende kan i vissa fall vara fyra månader men ibland så kort som två veckor från den anmälda händelsen.
  • Om du är medlem i facket ta kontakt med ditt fackförbund. Fackförbunden är de som i första hand ska hjälpa sina medlemmar i ärenden som handlar om diskriminering.
  • Fyll i din anmälan och beskriv så utförligt och detaljerat som möjligt vad som har hänt och när det hände.
  • Berätta på vilket eller vilka sätt händelsen kan ha samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna.
  • Din anmälan blir en offentlig handling. Det gäller även eventuella bilagor till anmälan. Det innebär att vem som helst kan kontakta DO för att få ta del av handlingarna. Men innan de lämnas ut gör DO en prövning om uppgifterna i handlingarna ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.
  • Om DO kommer fram till att vi ska utreda din anmälan får den som blivit anmäld veta att du gjort en anmälan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2024