Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anmäl diskriminering

Här får du information om vad du kan anmäla, hur du gör en anmälan om diskriminering och vad som händer när du gjort en anmälan.

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla:

Du kan göra en anmälan om brister i arbetet med aktiva åtgärder om din arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer lagens krav på att genomföra aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Observera att du kan göra en anmälan för någon annan. Du kan till exempel i egenskap av förälder göra en anmälan för ditt barn.

Vad händer när jag anmält?

Vi går igenom alla anmälningar som kommer in till DO. Först bedömer vi om det du anmält omfattas av lagen. Det vill säga om det kan vara diskriminering, sexuella trakasserier, repressalier eller missgynnande i samband med föräldraledighet. Om din anmälan inte omfattas av bestämmelserna i diskrimineringslagen så kan vi inte utreda vidare. Då får du veta det.

Vi vill utreda så många anmälningar som möjligt eftersom vi vill att de som diskriminerats ska få upprättelse. Men vi måste göra ett urval bland anmälningarna även om de omfattas av diskrimineringslagen. Det beror på att DO får in många anmälningar varje år (drygt 5000 anmälningar år 2021) och vi har inte möjligheter att utreda alla. Om vi inte utreder din anmälan får du ett besked om det.

När DO utreder en anmälan så bedömer vi om den händelse som anmälts står i strid med det som lagen förbjuder - det vill säga diskriminering, sexuella trakasserier, repressalier eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

När vi tagit ställning bedömer vi också om det går att utkräva ersättning från den verksamhet (till exempel en arbetsgivare, en skola eller en butik) som gjort det som är förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Vi kan också om det krävs ta vissa fall vidare till domstol. Då gör domstolen en självständig bedömning av om händelsen omfattas av lagen och beslutar om storleken på eventuell diskrimineringsersättning eller annan ersättning.

Viktigt att tänka på i din anmälan

  • Fyll i din anmälan och beskriv så utförligt och detaljerat som möjligt vad som har hänt och när det hände.
  • Berätta på vilket eller vilka sätt händelsen kan ha samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna.
  • Det är viktigt att du agerar snabbt om anmälan gäller arbetslivet. Tidsgränsen för att en domstol ska ta upp ett ärende kan i vissa fall vara fyra månader men ibland så kort som två veckor från den anmälda händelsen.
  • Om du är medlem i facket ta kontakt med ditt fackförbund. Fackförbunden är de som i första hand ska hjälpa sina medlemmar i ärenden som handlar om diskriminering.
  • Din anmälan blir en offentlig handling. Det gäller även eventuella bilagor till anmälan. Det innebär att vem som helst kan kontakta DO för att få ta del av handlingarna. Men innan de lämnas ut gör DO en prövning om uppgifterna i handlingarna ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.
  • Om DO kommer fram till att vi ska utreda din anmälan får den som blivit anmäld veta att du gjort en anmälan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 februari 2023
Till toppen