Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Чим займається DO?

Управління омбудсмену з питань дискримінації (DO) покликане забезпечити справедливість для осіб, що піддались дискримінації. Ми приймаємо і розслідуємо скарги від приватних осіб, можемо представляти приватних осіб в суді, а також здійснюємо нагляд за організаціями в різних сферах суспільства. Важливою частиною нашої місії також є різні профілактичні заходи, такі як діалоги та інформаційно-просвітницька робота.

Відсутність дискримінації — це право людини, тісно пов'язане з принципом рівної цінності всіх людей. Цей основоположний принцип закріплений в Конституції Швеції, що регулюється Законом «Про захист від дискримінації». Завдання Управління омбудсмену з питань дискримінації (DO) як державної служби викладено в відповідному законі. Це відправна точка для існування DO.

Закон про DO говорить, що DO має здійснювати нагляд за виконанням Закону «Про боротьбу з дискримінацію», а також що ми маємо працювати над викоріненням дискримінації на підставі статі, гендерної ідентичності або самовираження, етнічної приналежності, релігії або інших переконань, функціональних обмежень, сексуальної орієнтації або віку у всіх сферах суспільного життя.

Ми можемо представляти інтереси приватних осіб, які зазнали дискримінації відповідно до визначення Закону «Про боротьбу з дискримінацію», а також осіб, які опинилися в несприятливому становищі у визначенні Закон «Про відпустку по догляду за дитиною».

Наша місія також включає в себе профілактику дискримінації та заохочення рівних прав і можливостей для кожного.

Ми приймаємо заяви і проводимо розслідування

(Vi tar emot och utreder anmälningar)

Ми визначаємо, чи мала місце дискримінація

DO приймає заяви про дискримінацію, неправомірні покарання та створення несприятливих умов у визначені Закону «Про відпустку по догляду за дитиною», і проводить розслідування щодо цих заяв. Мета наших розслідувань полягає у відтворенні справедливості для жертв дискримінації. Якщо DO дійде висновку, що дискримінація мала місце, ми можемо вимагати компенсацію від організації, винної у дискримінації.

Ми можемо провести інспекцію

DO також може провести інспекцію, в результаті якої буде виявлено, чи порушує певна організація Закон «Про боротьбу з дискримінацію». У таких випадках у результаті розслідування об’єкт інспекції, наприклад роботодавець, навчальний заклад, державна служба, житлова компанія або лікарня, отримує рішення про результати інспекції.

У рішенні має бути роз'яснений зміст закону. Це допомагає запобігти дискримінації в майбутньому.

Ми можемо представляти інтереси фізичних осіб у суді

DO також може представляти інтереси фізичних осіб у суді, наприклад, якщо супротивна сторона (винна в дискримінації) відмовилась на вимогу DO виплатити компенсацію. Саме DO має порушити справу у суді шляхом подання позовної заяви. Суд вирішує, чи мала місце дискримінація, і приймає рішення про компенсацію, яку супротивна сторона повинна виплатити фізичній особі (заявнику).

Ми заохочуємо рівні права і можливості

(Vi främjar lika rättigheter och möjligheter)

Важливою частиною нашої роботи є заохочення рівних прав і можливостей для кожного. Наприклад, ми проводимо різні форми діалогів і тренінгів, розвиваємо і поширюємо знання про дискримінацію, реагуємо на звернення, стежимо за міжнародними подіями в нашій області і спілкуємося іншими способами з особами, права яких захищаємо, і тими, хто зобов'язаний забезпечувати дотримання прав людини.

Діалог з суспільством

Суспільство відіграє важливу роль у боротьбі з дискримінацією та заохоченні рівних прав і можливостей для кожного. Саме тому ми регулярно проводимо діалогові зустрічі з представниками організацій громадянського суспільства. Мета полягає в тому, щоб поділитися досвідом дискримінації та роботи з її викорінення. Діалог також має сприяти розширенню знань громадянського суспільства про боротьбу з дискримінацією.

Інформація про дискримінацію у звітах та допоміжних матеріалах

Важливою частиною нашої заохочувальної роботи є дослідження, звітування та поширення знань про дискримінацію та перешкоди на шляху до рівних прав і можливостей. Наприклад, ми готуємо різні типи звітів, що містять інформацію, важливу для DO та інших учасників роботи по боротьбі з дискримінацією в різних сферах суспільства.

Ми також виробляємо різні типи допоміжних матеріалів, що можна знайти на нашому веб-сайті. Наприклад, у нас є електронний посібник з активних заходів у трудовому житті та електронний посібник з боротьби з дискримінацією при оренді житла. Існують також контрольні списки та інформаційні листівки (матеріали доступні тільки шведською мовою).

Наша незалежна роль

(Vår självständiga roll)

Робота багатьох державних служб у Швеції регламентується в інструкціях і щорічних нормативних листах, де уряд визначає їх завдання. Але робота DO є більш незалежною, тому що наші завдання визначені законом. Ця незалежність дає нам, серед іншого, право з власної ініціативи надавати уряду або іншим органам думки з питань, пов'язаних з дискримінацією, представляти законодавчі пропозиції, готувати звіти про актуальну ситуацію і незалежно звітувати перед міжнародними організаціями у нашій сфері.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022