Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Активні дії для запобігання дискримінації

(Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering)

Закон забороняє дискримінацію в окремих випадках, але він також вимагає, щоб роботодавці та навчальні заклади вживали активних заходів для запобігання дискримінації і забезпечення рівних прав і можливостей.

Запобігання дискримінації та забезпечення прав і можливостей

(Förebygga diskriminering och främja rättigheter och möjligheter)

Активні заходи спрямовані на запобігання і протидію дискримінації за ознакою статі, гендерної ідентичності або гендерного самовираження, етнічної приналежності, релігії або інших переконань, інвалідності, сексуальної орієнтації та віку. Крім того, потрібно сприяти забезпеченню рівних прав і можливостей без дискримінації.

Чотири кроки для безперервної боротьби з дискримінацією

(Kontinuerligt arbete mot diskriminering i fyra steg)

Всі роботодавці та навчальні заклади повинні проводити безперервну роботу по боротьбі з дискримінацією за допомогою наступних кроків:

 • Крок 1 Виявити ризики дискримінації, включаючи переслідування і сексуальні домагання, а також ризики санкцій (покарань) або інших перешкод на шляху до рівних прав і можливостей.
 • Крок 2 Проаналізувати причини ризиків і перешкод, що були виявлені.
 • Крок 3 Вжити заходів щодо запобігання дискримінації та забезпечення рівних прав і можливостей.
 • Крок 4 Проконтролювати і оцінити виконану роботу.

Ця робота повинна проводитися на постійній основі. Роботодавці та навчальні заклади, в яких працює не менше 25 співробітників, також повинні документувати свою роботу на постійній основі.

Обов'язки роботодавця

(Arbetsgivarens ansvar)

Роботодавець повинен виконувати безперервну роботу, що складається з чотирьох кроків (виявлення, аналіз, вживання заходів, контроль), в наступних п'яти сферах:

 • Умови працевлаштування
 • Правила і практика, що стосуються заробітної плати та інших умов працевлаштування
 • Найм і просування по службі
 • Навчання та підвищення кваліфікації
 • Можливості поєднувати роботу і виховання дітей

Активні заходи також включають наступні обов’язки роботодавця

 • сприяти рівномірному гендерному розподілу, навіть на керівних посадах
 • розробляти, контролювати і оцінювати політику і процедури для запобігання переслідувань, сексуальних домагань і санкцій (покарання)
 • проводити щорічну оцінку заробітної плати

Обов’язки дошкільних і шкільних закладів

(Förskolans och skolans ansvar)

Дошкільні і шкільні навчальні заклади повинні виконувати безперервну роботу, що складається з чотирьох кроків (виявлення, аналіз, вживання заходів, контроль), у всіх галузях своєї діяльності.

Крім того, навчальні заклади повинні вживати активних заходів з розробки, контролю і оцінки політики і процедур для запобігання переслідувань, сексуальних домагань і санкцій (покарання).

Відповідальність вищих навчальних закладів

(Högskolans ansvar)

Вищі навчальні заклади повинні виконувати безперервну роботу, що складається з чотирьох кроків (виявлення, аналіз, вживання заходів, контроль), в наступних п'яти сферах:

 • прийом студентів і найм співробітників
 • форми викладання та організація освітнього процесу
 • іспити та оцінки
 • навчальне середовище
 • навчання і виховання дітей

Крім того, вищі навчальні заклади повинні вживати активних заходів з розробки, контролю і оцінки політики і процедур для запобігання переслідувань, сексуальних домагань і санкцій (покарання).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 april 2022