Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktivni pasura palaj protekcija kataj diskriminacija

(Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering)

Ande antidiskriminacijako zakono naj numa direktivi kaj oprisaren e diskriminacija. O zakono del la bućakê thaj la edukacijakê ran v’ e obligacija te thon von aktivni pasura palaj prevencija la diskriminacijaki pe bućako than, thaj te promotin le manušêngê čačimata thaj šajimata.

Preventivno bući kontra diskriminacija thaj palaj promocija kata manušêngê čačimata thaj šajimata

La antidiskriminacijako zakono del la bućakê gazdan thaj la edukacijakê ran e direktiva, te thon pozitivni pasura sar preventivno bući kontra e diskriminacija thaj palaj promocija kata manušêngê čačimata thaj šajimata sajek če dženderosko-j o manuš, sajek če dženderoskê identiteto lo, sajek če dženderoskê ekspresijako lo, sajek če etnijako lo, sajek če religijako lo, sajek če avere paćamasko lo, sajek če hendikeposko lo, sajek save seksualnone identitetosko lo thaj sajek sode bêršêngo lo.

Sistematično bući kontra e diskriminacija ande štar pasura

E sistematično bući kontra e diskriminacija trobul te ankêrdol ekhe bi-tordjimaskê procesosa kaj sî pe kodola štar pasura:

 • Paso 1 Identifikacija katar diskriminacijakê rizikura – uključime sî o riziko kata bimalade agresiji thaj seksulani agresiji – thaj identifikacija kata nasul represaliji (štrafura) vaj kata aver faktura, kaj šaj te putren o drom pala diskriminacijako tretmano thaj nakdelo pala individualni źene
 • Paso 2 Analiza kaj sî le řêdêčini katar le identificirime rizikura thaj barijeri
 • Paso 3 Te thon pe pasura te stopiril pe e diskriminacija preventivno thaj te promotin pe le čačimata thaj šajimata kaj sî jekhê vučimaste
 • Paso 4 Monitoringo thaj evaluacija la bućaki

E bući trobul te kêrel pe ande ‘k bitordjimasko, permanentno proceso. Firmi thaj instituciji kaj sî len maj but de 25 źene, sî te dokumentirin von pengi bući ramome.

Reponsibiliteto katar la bućako gazda

E sistematično bući kontra e diskriminacija ande štar pasura (identifikacija, analiza, pasura, monitoringo) kata la bućako gazda, sî te ankêrdol ande l’ panź sekciji:

 • Bućaki relacija thaj bućako trujalipe
 • E poćin thaj aver bućakê kondiciji
 • Primimos ande bući thaj promocija
 • Edukacija thaj kotinuacija la edukacijaki
 • Kompatibiliteto kata bućako trajo thaj o „föräldraskap“

Aver sekciji kaj trobul te nakhên ande sistematično bući, sî

 • E promocija kata šansi kaj sî jekhe vučimaste thaj dženderoski distribucija – vi pe menedžerosko levelo
 • · Te thol pe monitoringo thaj evaluacija kata direktivi thaj rutini palaj prevencija kataj bimaladi agresija, kataj seksualno agresija thaj kata represaliji
 • · Te kêrel pe jeg bêršeski strukturaki analiza katar e poćin.

Responsibiliteto katar śavořêngê grižakê centrura/školi

Pe l’ thana pala śavořêngi griža thaj ande školi sî te ankêrdol jek sistematičko bući kontra e diskriminacija haj kodja ande štar pasura (identifikacija, analiza, pasura, monitoringo) aj kodja pe savořê sekciji.

Ande bući kata l’ thana pala śavořêngi griža thaj ande školi trobul te nakhên vi kadala buća: te kêrel pe monitoringo thaj evaluacija kata l’ direktivi thaj rutini palaj prevencija kataj bimaladi agresija, kataj seksualno agresija thaj kata represaliji (štrafura).

O responsibiliteto kataj vuči škola/univerziteto

Ande vuće školi/univerzitetura sî te ankêrdol e sistematično bući kontra e diskriminacija, thaj kodja pe štar kotora (identifikacija, analiza, pasura, monitoringo) ande kadala panź sekciji:

 • Permisija thaj rekrutacija
 • ·îćarimaskê formi thaj edukacijaki organizacija
 • Testura thaj evaluaciji
 • Sîćarimasko thaj sićimasko trujaliteto
 • Kompatibiliteto kataj studija thaj „föräldraskap“

Ande sistematično bući kata l’ vuče školi/univerzitetura trobul te nakhên vi kadala buća: te kêrel pe monitoringo thaj evaluacija kata l’ direktivi thaj rutini palaj prevencija kataj bimaladi agresija, kataj seksualno agresija thaj kata represaliji (štrafura).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021