Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Romani chib - lovari

Mišto avilan ka ombudsmanosko than kontra i diskriminacia – DO

E ombudsmanosko than kontra i diskriminacia (Diskrimineringsombudsmannen, DO) si jek regeringosko autoriteto, so kerel peski butji pala jeg bi- diskriminalime taršošago haj kodo ando anav katar o švedicko parlamento thaj katar o švedicko regeringo. Katka sitjosa maj but paj diskriminacia, paj butji katar ombudsmanosko than kontra i diskriminacia thaj vi pa kodo, sar šaj anes jeg raporto paj diskriminacia.

Diskriminacia si zakonosa zabranime

(Diskriminering är förbjudet enligt lagen)
E baza palaj protekcia katar i diskriminacia si o švedicko antidiskriminaciako zakono (Diskrimineringslagen). A antidiskriminaciako zakono mothol po egzemplo, ke naj slobodo te diskriminalij jeg butjako gazda pesko personalo, jekh univerziteto te diskriminalij peske studenton vaj o personalo ekha boltako te diskriminalij manušen so aven andi bolta te kinen variso. O ansvaro palaj diskriminaciaki protekcia ande ‘k organizacia, ande jeg firma vaj ande ‘k administracia ašol ka o menedžeri.

E ombudsmanosko than kontra i diskriminacia (DO) lel sama, te inkerdol a antidiskriminaciako zakono thaj lel sama te a butjako raj inkerel o zakono pa „föräldraledighet“. O zakono pa „föräldraledighet“ zabranij maškar aver e ženengi diskriminacia, kon hasnin o „föräldraledighet“. E ombudsmanosko mandato si iskirime ando zakono pala ombudsmanosko than kontra i diskriminacia (Lagen om diskrimineringsombudsmannen).

E efta diskriminaciake punktura
O zakono paj antidiskriminacia pomenil efta diverzni diskriminaciake punktura:

  • Džendero
  • Dženderosko identiteto thaj dženderoski ekspresia
  • Etnia
  • Religia thaj aver patjamata
  • Hendikepo
  • Seksualno identiteto
  • E manušeske berša

Maj but informaciji paj efta diskriminaciake punktura

Si tu pušimata?

(Har du frågor?)

Te si tu maj but pušimata paj diskriminacia, pa antikriminaciako zakono vaj pa kodo, sar te keres jek raporto pa ‘k diskriminaciako pecimo, vojasa das tut anglal telefonosa vaj e-mailosa. Amen primisaras vi diskriminaciake raportura thaj te trobuja, šuvasa pasura te kerjdon maj but akciji.

08-120 20 700

do@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022