Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Porady i wsparcie od innych podmiotów

(Vägledning och stöd från andra aktörer)

Osoba, która doświadczyła dyskryminacji, może się również zwrócić do biura ds. przeciwdziałania dyskryminacji lub do związku zawodowego. Oczywiście można się również zwrócić bezpośrednio do sądu. Oto krótki opis poszczególnych podmiotów.

Biura ds. przeciwdziałania dyskryminacji

(Antidiskrimineringsbyråer)

W Szwecji działa 18 lokalnych biur ds. przeciwdziałania dyskryminacji (ADB). Biura ds. przeciwdziałania dyskryminacji, które są niezależnymi organizacjami wolontariackimi, zapewniają wsparcie osobom dyskryminowanym i udzielają bezpłatnej pomocy prawnej w różnych kwestiach.

Biura ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Szwecji (ADB Sverige) External link.

Związki zawodowe

(Fackförbund)

Jeżeli należysz do związku zawodowego i doświadczasz dyskryminacji w pracy, w pierwszej kolejności zwróć się do swojej organizacji. Związek zawodowy może reprezentować swoich członków w sprawach o dyskryminację, a także w sprawach dotyczących mniej korzystnego traktowania w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego. Może on również zapewnić porady i wsparcie.

Skierowanie sprawy do sądu

(Att driva ett ärende till domstol)

Możesz skierować sprawę do sądu rejonowego. Nazywa się to wniesieniem powództwa i oznacza, że zwracasz się do sądu z prośbą o rozstrzygnięcie, czy doszło do dyskryminacji, czy też nie. Poniżej zamieszczamy informację, z kim należy się skontaktować w przypadku, gdy chcesz wnieść powództwo.

Informacje o sądach i wniesieniu powództwa

(Information om domstolar och att väcka talan)

Na stronie internetowej sądów szwedzkich (Sveriges Domstolar) można znaleźć informacje, w jaki sposób można samemu wnieść powództwo do sądu i jakie koszty to za sobą pociąga. Informacje można również uzyskać w kancelariach prawnych lub adwokackich.

Sądy szwedzkie (Sveriges Domstolar) External link.

Kancelaria prawna lub adwokacka

(Jurist- eller advokatbyrå)

Jeżeli, kierując sprawę do sądu, chcesz otrzymać pomoc pełnomocnika, możesz zwrócić się do kancelarii prawnej lub adwokackiej. Informacje o adwokatach znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Adwokatów (Advokatsamfundet).

Znajdź adwokata na stronie internetowej Stowarzyszenia Adwokatów (Sök advokat på Advokatsamfundets webbplats) External link.

Wsparcie finansowe

(Ekonomiskt stöd)

Jeżeli potrzebujesz wsparcia finansowego, aby wynająć pełnomocnika, możesz je czasami otrzymać w ramach tak zwanej ochrony prawnej oferowanej w ramach ubezpieczeniu domu albo w ramach systemu pomocy prawnej oferowanej przez państwo. Aby otrzymać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym lub z Urzędem ds. Pomocy Prawnej (Rättshjälpsmyndigheten) albo z jednym i drugim.

Urząd ds. Pomocy Prawnej (Rättshjälpsmyndigheten) External link.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022