Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ohjaus ja tuki muilta aktööriltä

Vägledning och stöd från andra aktörer

Jos sie olet joutunu tiskrimineerinkin kohtheeksi sie saatat kansa kääntyä antitiskrimineerinkitoimisthoon elikkä ammattiliithoon. Sie saatat kansa kääntyä suohraan tuomioistuihmeen. Täälä met selvitämmä lyhykäisesti net eri aktöörit.

Antitiskrimineerinkitoimistot

Niitä oon 18 paikalista antitiskrimineerinkitoimistoa (ADB) eri osissa Ruottissa. Antitiskrimineerinkitoimistot oon vapaehtoset ja ittenhäiset organisasuunit jokka saattavat auttaa sinua asioissa jokka koskevat tiskrimineerinkiä ja tarjoavat ilhmaista jyritistä apua eri kysymyksissä.

Ammattiliitto

Jos sie olet jäsen ammattiliitossa ja olet kokenu tiskrimineerinkiä töissä sie piät ensi siassa kääntyä sinne. Ammattiliitto saattaa eustaa heän jäseniä tiskrimineerinkiasioissa ja asioissa jokka koskevat sitä ette oon kohelttu epäetulisesti vanheempainleetin yhtheyksessä Net saattavat kansa antaa neuvoja ja tukea.

Ette vettää asiata tuomioistuihmeen

Sie saatat kansa jättää sisäle tämmäyksen käräjäoikeutheen. Sitä kuttuthaan ette nostaa asiata ja tarkottaa ette sie tahot tuomioistuimen ratkasta onko tiskrimineerinkiä tapahtunnu elikkä ei. Täälä met selvitämmä kenenkä kansa sie piät elikkä saatat ottaa yhtheyttä jos sie meinaat nostaa asiata.

Informasuunia tuomioistuimista ja ette nostaa asiata

Informasuunia kunka sitä itte nostaa asiata tuomoistuimessa ja mitä kostanuksia se saattaa merkitä löytyy Ruottin Tuomioistuimitten webbipaikala. Jyristi- elikkä atvokaattitoimistot saattavat informeerata mikä jällaa.

Jyristi- elikkä atvokaattitoimisto

Jos sie halvaat apua jyritiseltä asiamieheltä vethään sinun asiata tuomioistuimessa sie saatat kääntyä jyristi- elikkä atvokaattitoimisthoon. Sie löyät informasuunia eri atvokaatista Atvokaattiliiton webbipaikalta.

Ekonoomista tukea

Jos sie tarttet ekonoomista tukea ette palkata jyritisen asiamiehen, se niin sanottu oikeussuoja sinun kotivakkuutuksessa elikkä valtiolisessa oikeusapusysteemissä saattaa joskus tarjota apua. Ota yhtheyttä sinun vakkuutuspuulakin kansa elikkä Oikeusapuviraston kansa elikkä moleman kansa ette saaja lissää informasuunia.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022