Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mitäs DO tekkee?

Vad gör DO?

DO tekkee töitä ette yhtheiskunta oon vapa tiskrimineerinkistä. Päämäärä meän työle oon yhtheiskunta jossako ihmisitten samat oikeukset ja maholisuuet kunnioitethaan – riippumatta sukupuolta, sukupuoli-itenttiteettiä ja sukupuoli-ilmiötä, eetnistä kuuluvaisuutta, uskontoa elikkä muuta uskomusta, toimintaestettä, seksyelliä suuntautumista elikkä ikkää. Ette saavuttaa meän päämäärää met tutkima eppäilttyjä rikkomuuksia tiskrimineerinkilaista. Met tarkastamma kansa työnantajan ja koulutusjärjestäjän päämääräsuunattua työtä ette etistää samoja oikeuksia ja maholisuuksia ja vastustaa tiskrimineerinkiä.

1. Met tehemä valvontaa ette useampi seuraa lakia

Met saama suunile 2 000 ilmotusta joka vuosi ja suunile 200 niistä johtavat valvonthaan. Valvonta tarkottaa ette met tehemä tutkimuksen ette saaja tiethoon jos se jotako oon ilmotettu seuraa tiskrimineerinkilakia. Toiminta jotako valvothaan saattaa esimerkiksi olla työnantaja, kunta, kauppa elikkä sairala.

Met saatama kansa tehhä valvontaa tarkastamalla työnantajan, ja koulutusjärjestäjän päämääräsuunattua työtä ette osaksi etistää samoja oikeuksia ja maholisuuksia, osaksi ehkästä ja estää tiskrimineerinkiä.

Kunkas valvontaa tehhään?

Met alotamma valvontaa sillä ette met olema saahneet informasuunia ette oon olemassa tiskrimineerinkiä elikkä ette oon riskiä tiskrimineerinkille vississä toiminassa. Met saama useasti sen informasuunin ilmotuksen kautta joltaki joka oon kokenu etteä häntä tiskrimineerathaan.

Aluksi met otama yhtheyttä sen kansa joka oon vastuulinen toiminasta ette kysyä erityisestä tapahtumasta. Met saatama kansa kysyä polisystä elikkä työtavoista joitako met uskoma saattavat riskeerata johtavan tiskrimiineerinkhiin.

Met saatama esimerkiksi tehhä valvontaa

  • asuntopuulaakista joka käyttää vaatimuuksia vakituisesta oleskeluluasta, niin sanottuja sääntöjä jokka saattavat johtaa ette asuntohakiata tiskrimineerathaan
  • työnantajasta joka ottaa aivan vaimoja töihiin vissin periuutin aikana
  • sairalasta joka ei ole tarjonu viittomakielitulkkausta potihlaale jollako oon kuulovamma.

Meän valvonta johtaa päätöksheen

Met lopetamma meän valvonan päätöksellä joka oon suunattu sille toiminalle jotako met tarkastamma, esimerkiksi asuntopuulakille, työnantajalle elikkä sairalalle. Päätöksessä met selitämmä jos met arvioima ette net oon toiminheet lain mukhaisesti elikkä ei. Met saatama kansa antaa suosituksia mitä net pitävät tehhä ette välttää tiskrimineerinkiä tulevaisuuessa. Meän päätökset ei ole jyritisesti sitouttavat mutta net saattavat kuitenki johtaa siiheen ette toiminta esimerkiksi muuttaa tiskrimineeraavaa sääntöä elikkä alottaa uuen työtavan ette vastustaa tiskrimineerinkiä.

Meän valvontatehtävässä met veämä kansa pienemän määrän asioita joka vuosi tuomioistuihmeen (suunile 1 prosentin kaikista ilmotuksista). DO:n jyristit vetävät silloin asioita jostako tuomioistuin päättää.

2. Met kehitämmä tietoa ette tukea ja vaikuttaa

Met kehitämmä tietoa tiskrimineerinkistä analyseeraamalla ja pitämällä statistiikkaa ilmotuksista jokka tulevat meile, tutkimuksen ja keskustelun kautta sivilin yhtheiskunnan kansa. Tieto perustanna met otama kansa esile ja kehitämmä eri työkaluja tukena työssä ette etistää samoja oikeuksia ja maholisuuksia ja ette vastustaa tiskrimineerinkiä.

Se saattaa esimerkiksi olla semmosta ko ette met

  • otama esile analyysiä ja raporttia ja vaikutamma päättäjiä
  • kehitämmä työkaluja ette tukea työtä samoile oikeuksille ja maholisuuksille työnantajilla
  • koulutamma ja informeeraama ette lisätä eri aktööritten kykyä ette tehhä töitä ehkäsevästi tiskrimineerinkiä vasten ja huomata tiskrimineerinkin riskiä
  • esitämmä muutoksia laissa hallitukselle
  • tehemä yhtheistyötä muitten virastoitten kansa ette totheuttaa konkreettiä toimenpitoja.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022