Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ilmotus DO:le

Anmälan till DO

Täälä sie saat informasuunia kunka sie tehet ilmotuksen DO:le ja mihinkä ilmotus saattaa johtaa. Met selitämmä kansa mikkä muut aktöörit ottavat vasthaan ilmotuksia ja ohjaavat kysymyksissä jokka oon tiskrimineerinkistä. Jos sie olet jäsen jossaki ammattiliitossa ja olet kokenu tiskrimineerinkiä töissä sie piät ensi siassa kääntyä sinun ammattiliithoon.

Tätä sie saatat ilmottaa

Onkos sinua itteä elikkä jotaki muuta kohelttu epäetulisesti elikkä loukattu sukupuolen, sukupuoli-itenttiteetin elikkä sukupuoli-ilmiön, eetnisen kuuluvaisuuen, uskonon, toimintaestheen, seksyellin suuntautumisen elikkä iän takia? Silloin se saattaa olla kyse tiskrimineerinkistä. Sen sie saatat ilmottaa DO:le. Sie saatat kansa ilmottaa jos sinua oon kohelttu epäetulisesti sinun työnantajalta vanheempainleetin yhtheyessä.

Se oon tärkeätä ette tokymenteerata tapahtuman elikkä tapahtumia joitako sie halvaat ilmottaa. Säästä kansa muu informasuuni jotako jälemin saatettas käyttää toistuksenna asiassa. Se saattaa esimerkiksi olla informasuuni e-posti-ilmotuksissa, sms, elikkä sisälepellaamisia jokka saattavat vahvistaa sinun kertomusta.

Mitäs tapahtuu jos mie tehen ilmotuksen?

Met saama sisäle suunile 2 000 ilmotusta joka vuosi. Meän tutkiat lukevat kaikki ilmotukset ette ratkasta jos net tiot jokka sie ja muut oletta jättänheet pitävät johtaa siiheen ette DO tekkee valvonan (tutkimuksen). Se oon vain jos ilmotus jatkuu tutkimuksheen, ko met sitten saatama ottaa kantaa jos se joka oon ilmottannu toela oon tiskrimineerattu elikkä ei.

Net ilmotukset jokka ei mene eemäs tutkimuksheen met käytämä meän yhtheiskuntamuuttavassa työssä. Se tarkottaa muun muassa ette met kehitämmä tietoa ette kouluttaa ja vaikuttaa päättäjiä elikkä ette met kehitämmä työkaluja ette tukea työtä samoile oikeuksille ja maholisuuksille työnantajilla.

Suunile kymmenen prosenttia ilmotuksista johtavat meän valvonthaan. Met veämä kansa jonku harvan taphauksen tuomioistuihmeen (suunile 1 prosenttia kaikista ilmotuksista joka vuosi).

Tehhä ilmotus

Ilmota meän planketin kautta

Ilmotuksen mennee tehhä meän ilmotusplanketin kautta jonka sie kirjotat ulos, täytät ja sitten lähätät DO:le preivissä elikkä e-postin kautta. Planketti ei ole ko ruottiksi.

Ilmotusplankethiin (länkk till formuläret)

Ilmota kirjottamalla preivi

Sie saatat kansa kirjottaa ilmotuksen preivissä jonka sie lähätät postin kautta elikkä e-postina. Preivi pittää sisältää sinun nimen, osotheen, telefooninumeron, mielumin e-postiosotheen ja vastaavan informasuunin siittä jotako sie ilmotat. Selosta niin selvästi ko maholista mitä sinun ilmotus jällaa. Sulla pittää olletikki olla matkassa mitä oon tapahtunnu, koska se oon tapahtunnu, kuka oon tiskrimineeranu ja mikä elikkä mikkä tiskrimineerinkiperustat sie uskot ette asia jällaa.

Ilmota kaikila kielilä

Meile mennee tehhä ilmotus kaikila kielilä. Met tulema silloin kääntämhään ilmotuksen ruottiksi. Usseimissa taphauksissa met tulema vastaahmaan ruottiksi.

Suulinen ilmotus

Jos sulla jostaki syystä oon hankala kirjottaa preivin elikkä täyttää meän ilmotusplanketin, sie saatat tehhä ilmotuksen suulisesti elikkä muula laila.

Ota meän kansa yhtheyttä ette saaja lissää informasuunia (länka tll kontakt)

Yks ilmotus oon ylheinen asiakirja

Ko ilmotus tullee meile sisäle se rekistreerathaan ja se saapii tiarienumeron. Koska DO oon virasto niin ilmotuksesta tullee ylheinen asiakirja. Se tarkottaa ette kellä hyvänsä oon oikeus vaatia saaja ette ottaa siittä ossaa. Met kuitenki aina tehemä semmosen sekretessiarvioinin ennen ko asiakirjaa jätethään ulos. Se saattaa tarkottaa ette met otama pois kranttuja tietoja asiakirjassa.

Sillä joka oon ilmottannu tiskrimineerinkiä oon lakisuoja rangastusta varten, niin sanottu ette joutua koston kohtheeksi. Se saattaa esimerkiksi olla ette työnantaja pakottaa sitä joka oon ilmottannu korkeamphaan työrasituksheen. Se joka joutuu koston kohtheeksi saattaa ilmottaa siittä meile.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021