Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ilmota tiskrimineerinki

Anmälan diskriminering

Täälä sie saat informasuunia kunka sie tehet ilmotuksen tiskrimineerinkistä, mitä ilmotus saattaa merkitä ja millä eri laila sie saatat tehhä ilmotuksen DO:le.

Mitäs mie saatan ilmottaa?

Sie saatat ilmottaa:

  • Jos sie olet kokenu tiskrimineerinkiä
  • Jos sie olet joutunu kostoitten kohtheeksi (rangastus)
  • Jos sinua oon kohelttu epäetulisesti vanheempainleetin yhtheyessä
  • Jos työnantajalla ja koulutusjärjestäjällä oon puutheita heän työssä ette estää tiskrimineerinkiä (aktiiviä toimenpitoja)

Huomioitte ette sie saatat tehhä ilmotuksen jonku muun eestä. Sie saatat esimerkiksi vanhiimpanna tehhä ilmotuksen sinun lapsen eestä.

>>Tehe ilmotus webbiformyläärilä

Mitäs tapahtuu ko mie olen ilmottannu?

Met menemä läpi kaikki ilmotukset jokka tulevat DO:le. Ensinä met arvioima jos laki säätää sitä mitä sie olet ilmottannu. Toisin sanoen jos se saattaa olla tiskrimineerinkiä, seksyelliä trakasseriitä, kostoja elikkä epäetulista kohtelua vanheempainleetin yhtheyessä. Jos sinun ilmotus ei kuulu tiskrimineerinkilain säätämisheen niin met emmä saata tutkia sitä lissää. Silloin sie saat tietää sen.

Met halvaama tutkia niin monta ilmotusta ko maholista sillä ko met halvaama ette net joitako tiskrimineerathaan saavat hyvityksen. Mutta met häymä tehhä valikoiman ilmotuksista vaikka tiskrimineerinkilaki säätää niitä. Se johtuu siittä ette DO saapii sisäle monta ilmotusta joka vuosi (yli 3500 ilmotusta vuona 2020) eikä meilä ole maholisuutta tutkia kaikkia. Sie saat tion jos met emmä tutki sinun ilmotusta.

Ko DO tutkii ilmotusta met arvioima jos se tapahtuma joka oon ilmotettu oon ristiriiassa sen kansa mitä laki kieltää – niin sanottu tiskrimineerinkiä, seksyelliä trakasseriitä, kostoja elikkä epäetulista kohtelua vanheempainleetilain mukhaan. Ko met olema ottanheet kantaa met arvioima kansa jos siltä toiminalta, joka oon tehny sitä mitä oon kieletty tiskrimineerinkilain mukhaan, mennee vaatia korvausta (esimerkiksi työnantajalta, koululta elikkä kaupalta). Jos vaatii, niin met saatama kansa vettää asian eemäs tuomioistuihmeen. Silloin tuomioistuin päättää tiskrimineerinkikorvauksen, elikkä muun korvauksen, koosta jotako sillä joka oon joutunu kohtheeksi oon oikeus saaja.

Tärkeätä hunteerata

  • Täytä sinun ilmotus ja selosta niin selvästi ja tarkasti ko maholista mitä oon tapahtunnu ja koska se tapahtu.
  • Kerro millä laila tapahtumalla saattaa olla yhtheys diskrimineerinkiperustoitten kansa.
  • Se oon tärkeätä ette sie akeraat joutusasti jos ilmotus koskee työelämää. Aikaraja ette tuomioistuin ottaa ylös asian saattaa vississä taphauksissa olla neljä kuukautta mutta joskus niin lyhy ko kaks viikkoa ilmotutetusta tapahtumasta.
  • Ota yhtheyttä sinun ammattiliiton kansa jos sie olet jäsen ammattiliitossa. Ammattiliitot oon net jokka ensi siassa pitävät auttaa heän jäseniä asioissa jokka koskevat tiskrimineerinkiä.
  • Sinun ilmotuksesta tullee julkinen asia. Tämä jällaa kansa maholisia liitheitä ilmotukselle. Se tarkottaa ette kuka hyvänsä saattaa ottaa DO:n kansa yhtheyttä ette lukea asiasta. Mutta ennen ko net jätethään ulos DO tutkii jos tiot asiassa pitävät olla salhaisia julkisuus- ja sekretessilain mukhaan.
  • Jos DO tullee siiheen tuloksheen ette met piämä tutkia sinun ilmotusta niin se jotako oon ilmotettu saapii tiethoon ette sie olet tehny ilmotuksen.

Näin met käsittelemmä sinun henkilötietoja

Se oon vapaehtosta ette täyttää henkilötietoja formyläähriin. Sie et siis tartte jättää ulos sinun kontaktitietoja elikkä muita henkilötietoja ette DO saattaa mennä läpi, lukea ja rekistreerata sinun ilmotuksen. Henkilötietoja koothaan sisäle ette DO saattaa tehhä työnsä ette vastustaa tiskrimineerinkiä ja eesauttaa samoja oikeuksia ja maholisuuksia.

Henkilötietoja käsitelthään vain jos se oon tarpheelista ette DO saattaa tehhä työnsä. Henkilötietoja saatethaan tulla käyttämhään valvonassa ja jätethään silloin aktöörille jokka otethaan matkhaan valvonta-asihaan.

Henkilötietoja saatethaan kansa tulla jättämhään ulos julkisuusprinsiipin mukhaan, niin massmeetialle ko yksityisile henkilöile. DO tutkii aina jos sekretessi suojaa tietoja julkisessa asiassa ennen ko net jätethään ulos.

>>Lissää informasuunia kunka DO käsittellee henkilötietoja ja sinun oikeuksia

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022