Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiivia toimenpitoja ette ehkästä tiskrimineerinkiä

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering

Tiskrimineerinkilaki sisältää kieltoa tiskrimineerinkiä vasten yksityisissä taphauksissa mutta laki vaatii kansa ette työnantajat ja koulutusjärjestäjät pitävät tehhä töitä niin sanotuitten aktiivitten toimenpioitten kansa, osaksi ette ehkästä tiskrimineerinkiä, osaksi ette etistää samoja oikeuksia ja maholisuuksia.

Ehkästä tiskrimineerinkiä ja etistää oikeuksia ja maholisuuksia

Ko oon kyse aktiivistä toimenpioista se oon kyse siittä ette ehkästä ja vastustaa tiskrimineerinkiä jollako oon yhtheys jonku tiskrimineerinkiperustan kansa sukupuoli,sukupuoli-itenttiteetti elikkä sukupuoli-ilmiö, eetninen kuuluvaisuus, uskonto elikkä muu uskomus, toimintaeste, seksyelli suuntautuminen ja ikä. Sitä paitti se oon ette etistää tasa-arvoa ja maholisuuksia – riippumatta tiskrimineerinkiperustaa.

Jatkuvvaa työtä tiskrimineerinkiä vasten neljässä askelheessa

Kaikki työnantajat ja koulutusjärjestäjät pitävät tehhä jatkuvvaa työtä tiskrimineerinkiä vasten seuraavissa neljässä askelheissa:

Askel 1: Tutkia jos oon riski tiskrimineerinkille – siiheen kuuluu trakasseriita ja seksyelliä trakasseriita – elikkä kostoja (rangastusta) elikkä muita estheitä yksityisitten samoile oikeuksille ja maholisuuksille.

Askel 2 Analyseerata riskitten ja estheitten syitä joitako sie olet havattennu.

Askel 3 Toimittaa – tothueuttaa toimenpitoja ette estää tiskrimineerinkiä ja etistää samoja oikeuksia ja maholisuuksia.

Askel 4 Seurata ylös ja yytvärteerata työtä.

Työtä pittää tehhä jatkuvasti. Työnantaja ja koulutusjärjestäjä jollako oon vähhiinthääns 25 töntekiätä pittää kansa tokymenteerata työtä jatkuvasti.

Työnantajan vastuu

Työnantaja pittää totheuttaa sitä jatkuvvaa työtä neljässä askelheessa (tutkia, analyseerata, toimittaa, seurata ylös) seuraavalla viielä aluheela:

 • Työolosuhtheet
 • Päätökset ja praksis palkoista ja muista työehoista
 • Rekryteerinki ja korkeampi virka
 • Koulutus ja muu kompetensikehitys
 • Maholisuuet ette yhistää työtä ja vanheempaisuutta

Aktiihviin toimenpithoin kuuluu kansa ette työnantaja pittää

 • etistää tasapuolisen sukupuolijaon – johtavissa asenoissaki
 • ottaa esile, seurata ylös ja yytvärteerata suuntaviivoja ja rytiniä ette estää trakasseriita, seksyelliä trakasseriita ja kostoja (rangastusta)
 • totheuttaa vuosittaisia palkankartottamisia.

Esikoulun ja koulun vastuu

Esikoulu ja koulu pitävät totheuttaa jatkuvvaa työtä neljässä askelheessa (tutkia, analyseerata, toimittaa, seurata ylös) koko toiminassa.

Aktiihviin toimenpithoin kuuluu kansa ette esikoulu ja koulu pitävät ottaa esile, seurata ylös ja yytvärteerata suuntaviivoja ja rytiniä ette estää trakasseriita, seksyelliä trakasseriita ja kostoja (rangastusta).

Korkeakoulun vastuu

Korkeakoulu pittää tehhä sitä jatkuvvaa työtä neljässä askelheessa (tutkia, analyseerata, toimittaa, seurata ylös) seuraavissa viiessä aluheessa:

 • sisäleottaminen ja rekryteerinki
 • koulutusmuotoja ja koulutuksen järjestämisiä
 • eksaminasuunia ja arvosteluja
 • opintomiljöö
 • opintoja ja vanheempaisuus.

Aktiihviin toimenpithoin kuuluu kansa ette korkeakoulu pittää ottaa esile, seurata ylös ja yytvärteerata suuntaviivoja ja rytiniä ette estää trakasseriita, seksyelliä trakasseriita ja kostoja (rangastusta).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022