Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Meänkieli (tornedalsfinska)

Tervetuloa Tiskrimineerinkiasiamiehen työ – DO

Tiskrimineerinkiasiamies (DO) oon virasto joka tekkee töitä ette yhtheiskunta oon vapa tiskrimineerinkistä. Meän työ oon tetävä Ruottin valtiopäiviltä ja hallitukselta. Täälä sie saat perustheelista informasuunia tiskrimineerinkistä, mitä DO tekkee ja siittä kunka sie tehet ilmotuksen

Tiskrimineerinki oon lain mukhaan kieletty

Tiskrimineerinkilaki suojaa intiviitiä tiskrimineerinkistä. Se tarkottaa esimerkiksi ette työnantaja ei saa tiskrimineerata hänen työntekiöitä, ette korkeakoulu ei saa tiskrimineerata ylioppilhaita ja ette kaupan henkilökunta ei saa tiskrimineerata heän asiakhaita. Se joka oon vastuulinen toiminasta oon kansa vastuulinen ette toiminan henkilökunta ei tiskrimineeraa kethään muuta.

DO valvoo ette tiskrimineerinkilakia nouatethaan. Met valvoma kansa ette vanheempainleetilakia nouatethaan. Vanheempainleetilain mukhaan sinua esimerkiksi ei saa kohela epäoikeuenmukhaisesti jos sie meinaat olla vanheempainleetissä. Meän tehtävä oon selvitetty laissa tiskrimineerinkiasiamiehestä.

Net seittemän tiskrimineerinkiperustaa

Tiskrimineerinkilain mukhaan niitä oon seittemän perustaa tiskrimineerinkille, net niin sanotut tiskrimineerinkiperustat:

  • sukupuoli
  • sukupuoli-itenttiteetti ja sukupuoli-ilmiö
  • eetninen kuuluvaisuus
  • uskonto elikkä muu uskomus
  • toimintarajotus
  • seksyelli suuntautuminen
  • ikä.

Onkos sulla kysymyksiä?

Jos sulla oon kysymyksiä tiskrimineerinkistä, tiskrimineerinkilaista elikkä ilmotuksesta sie olet tervetullu soittamhaan meile elikkä lähättämhään e-postin. Met otama kansa vasthaan ilmotuksia tiskrimineerinkistä joitako met sitten käytämä meän työssä esimerkiksi valvonan ja vaikutuksen kansa.

08-120 20 700

do@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022