Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tee kantelu syrjinnästä

(Anmäl diskriminering)

Täältä saat tietoa siitä, miten teet kantelun syrjinnästä, mitä vaikutuksia kantelulla voi olla sekä millä eri tavoilla voit tehdä kantelun Syrjintäasiamiehen virastolle.

Millä perustein voin tehdä kantelun?

Voit tehdä kantelun:

  • Jos olet kokenut syrjintää
  • Jos olet joutunut kostotoimien kohteeksi (rangaistus)
  • Jos sinua on kohdeltu epäsuotuisasti vanhempainvapaan yhteydessä
  • Jos työnantajan ja koulutuksen järjestäjän työssä syrjinnän torjumiseksi on puutteita (aktiiviset toimenpiteet)

Huomaa, että voit tehdä kantelun jonkun muun puolesta. Voit tehdä esimerkiksi vanhempana kantelun lapsesi puolesta.

Verkkolomake on ruotsiksi, mutta voit täyttää sen haluamasi kielellä.

Mitä tapahtuu, kun olen tehnyt kantelun?

(Vad händer när jag anmält?)

Käymme läpi kaikki Syrjintäasiamiehen virastoon tulleet kantelut. Ensin arvioimme, kuuluuko kantelusi lain piiriin, eli onko kyseessä syrjintä, sukupuolinen häirintä, kostotoimet tai epäsuotuisa kohtelu vanhempainvapaan yhteydessä. Jos kantelusi ei kuulu syrjinnän vastaisen lainsäädännön piiriin, emme voi tutkia sitä tarkemmin. Siinä tapauksessa tiedotamme sinua asiasta.

Haluamme tutkia mahdollisimman monta kantelua, koska haluamme, että syrjinnän kohteeksi joutuneet saavat oikeutta. Voimme kuitenkin valita vain osan kanteluista, vaikka ne kuuluisivatkin syrjinnän vastaisen lainsäädännön piiriin. Se johtuu siitä, että Syrjintäasiamiehen virasto saa monta kantelua vuosittain (runsaat 3500 kantelua vuonna 2020), eikä meillä ole mahdollisuutta tutkia kaikkia. Jos emme tutki kanteluasi, tiedotamme sinua asiasta.

Kun Syrjintäasiamiehen virasto tutkii kantelua, arvioimme, rikkooko ilmoitettu tapahtuma lakia, eli onko kyseessä syrjintä, sukupuolinen häirintä, kostotoimet tai vanhempainvapaalain mukainen epäsuotuisa kohtelu. Kun olemme ottaneet kantaa asiaan, arvioimme myös, onko mahdollista vaatia korvausta siltä toimijalta (esimerkiksi työnantajalta, koululta tai myymälältä), joka on syyllistynyt kiellettyyn tekoon syrjinnän vastaisen lainsäädännön mukaan. Tarvittaessa voimme myös viedä tapauksen oikeuteen. Silloin tuomioistuin tekee itsenäisen arvioinnin siitä, kuuluuko tapahtuma lain piiriin ja tekee päätöksen mahdollisen syrjinnästä maksettavan korvauksen tai muun korvauksen suuruudesta.

Tärkeää pitää mielessä

Täytä kantelulomake ja kuvaile mahdollisimman kattavasti ja yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut ja milloin se tapahtui.

  • Kerro, millä tavalla tai millä tavoilla tapahtumalla voi olla yhteys syrjintäperusteisiin.
  • On tärkeää, että toimit nopeasti, jos kantelu koskee työelämää. Tuomioistuimen määräaika asian käsittelyyn ottamiseksi voi olla joissakin tapauksissa neljä kuukautta, mutta joskus vain kaksi viikkoa tapahtumasta, josta on tehty kantelu.
  • Jos olet ammattiliiton jäsen, ota yhteyttä ammattiliittoosi. Ammattiliitoilla on ensisijainen velvollisuus auttaa jäseniään syrjintää koskevissa asioissa.
  • Kantelustasi tulee julkinen asiakirja. Se koskee myös mahdollisia kantelun liitteitä. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ottaa Syrjintäasiamiehen virastoon yhteyttä tutustuakseen asiakirjoihin. Mutta ennen kuin asiakirjat luovutetaan, Syrjintäasiamiehen virasto arvioi, tuleeko asiakirjoissa olevia tietoja pitää salaisina julkisten asiakirjojen avoimuudesta ja luottamuksellisuudesta annetun lain mukaan.
  • Jos Syrjintäasiamiehen virasto päättää tutkia kantelusi, kantelun kohteena oleva taho saa tietoonsa, että olet tehnyt kantelun.

(Så behandlar vi dina personuppgifter)

Henkilötietojen täyttäminen lomakkeeseen on vapaaehtoista. Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa yhteystietojasi tai muita henkilötietoja, jotta Syrjintäasiamiehen virasto voisi tutustua kanteluusi, lukea ja rekisteröidä sen.

Henkilötiedot kerätään, jotta Syrjintäasiamiehen virasto kykenisi suorittamaan työnsä syrjinnän torjumiseksi ja yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään vain, mikäli se on välttämätöntä, jotta Syrjintäasiamiehen virasto voisi suorittaa tehtävänsä. Henkilötietoja voidaan käyttää valvonnan yhteydessä, jolloin ne luovutetaan tahoille, jotka osallistuvat valvonta-asiaan.

Henkilötiedot voidaan luovuttaa myös avoimuusperiaatteen mukaisesti sekä tiedotusvälineille että yksityishenkilöille. Syrjintäasiamiehen virasto tutkii aina, kuuluvatko julkisessa asiakirjassa olevat tiedot salassapitovelvollisuuden piiriin ennen kuin ne luovutetaan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022