Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Mitä DO tekee?

(Vad gör DO?)

DO tekee työtä syrjinnän ehkäisemiseksi yhteiskunnassa. Työn tavoitteena on yhteiskunta, jossa ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia kunnioitetaan – sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai muusta vakaumuksesta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Tavoitteeseen päästäksemme selvitämme epäilyjä syrjintälain vastaisista rikkomuksista. Tarkastamme myös työnantajien ja koulutuksen järjestäjien tavoitteellista työtä yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämiseksi ja syrjinnän torjumiseksi.

1. Suoritamme valvontaa, jotta yhä useampi noudattaisi lakia

(Vi genomför tillsyn för att fler ska följa lagen)

Saamme vuosittain noin 2 000 ilmoitusta, joista noin 200 johtaa tarkastuksen tekemiseen. Tarkastus merkitsee, että me teemme selvityksen, onko ilmoituksen kohde noudattanut syrjintälakia. Tarkastuksen kohteena oleva toimija voi esimerkiksi olla työnantaja, kunta, myymälä tai sairaala.

Voimme myös toteuttaa valvontaa tarkastamalla työnantajan ja koulutuksen tarjoajan tavoitteellista työtä niin yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämiseksi kuin syrjinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Miten valvontaa suoritetaan?

(Hur går tillsynen till?)

Käynnistämme tarkastuksen sen jälkeen kun olemme saaneet ilmoituksen syrjimisestä tai että määrätyssä toiminnassa on olemassa riski syrjinnästä. Tieto tulee usein meille jonkun syrjityksi itsensä kokeneen henkilön tekemän ilmoituksen kautta.

Aluksi otamme yhteyden toiminnasta vastaavaan ja esitämme kysymyksiä määrätystä tapauksesta. Voimme esittää kysymyksiä myös toimintaperiaatteista tai työskentelytavoista, jotka mielestämme saattavat johtaa syrjintäriskiin.

Voimme esimerkiksi tarkastaa

  • asunto-osakeyhtiön, joka esittää vaatimuksen pysyvästä oleskeluluvasta, toisin sanoen sääntöihin, jotka voivat johtaa asunnon hakijoiden syrjintään
  • työnantajan, joka palkkaa ainoastaan naisia määrätyn ajanjakson aikana
  • sairaalan, joka ei ole tarjonnut viittomakielen tulkkausta kuulovammaiselle potilaalle.

Tarkastusta seuraa päätös

(Vår tillsyn leder till beslut)

Valvonta päättyy päätökseen, joka osoitetaan tarkastetulle toiminnalle, esimerkiksi asunto-osakeyhtiölle, työnantajalle tai sairaalalle. Päätöksessä kerromme arviomme siitä, onko heidän toimintansa ollut lain mukaista. Voimme myös antaa suosituksia siitä, mitä heidän on jatkossa tehtävä välttääkseen syrjinnän. Päätöksemme eivät ole juridisesti sitovia, mutta ne voivat kuitenkin johtaa siihen, että toimija esimerkiksi muuttaa syrjivää sääntöä tai aloittaa uuden työskentelytavan syrjinnän torjumiseksi.

Valvontatehtäviemme puitteissa viemme myös vuosittain pienehkön osan tapauksista tuomioistuimeen (suunnilleen yhden prosentin kaikista ilmoituksista). DO:n lakimiehet panevat oikeusjutut vireille ja tuomioistuimet ratkaisevat ne.

2. Tuemme ja vaikutamme osaamista kehittämällä

(Vi utvecklar kunskap för att stödja och påverka)

Kehitämme tietoisuutta syrjinnästä analysoimalla ja tilastoimalla meille tulevat ilmoitukset, tutkimusten avulla ja vuoropuhelulla kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tietojen pohjalta laadimme ja kehitämme erilaisia työkaluja tukemaan työtä yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämiseksi sekä syrjinnän torjumiseksi.

Meidän työhömme voi esimerkiksi kuulua, että

  • laadimme analyyseja ja raportteja antaaksemme tietoa päätöksentekijöille ja vaikuttaaksemme heihin
  • kehitämme työkaluja tukemaan työnantajan työtä yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien puolesta
  • koulutamme ja tiedotamme lisätäksemme eri toimijoiden kykyä tehdä ennaltaehkäisevää työtä syrjintää vastaan sekä syrjinnän riskien havaitsemiseksi
  • ehdotamme hallitukselle lakimuutoksia
  • teemme yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 november 2021