Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiiviset toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi

(Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering)

Syrjintälaki sisältää yksittäisiä tapauksia koskevan kiellon syrjinnästä, mutta laki velvoittaa myös työnantajat ja koulutuksen järjestäjät suorittamaan niin kutsuttuja aktiivisia toimenpiteitä toisaalta syrjinnän ehkäisemiseksi ja toisaalta yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämiseksi.

Syrjinnän ehkäiseminen sekä oikeuksien ja mahdollisuuksien edistäminen

(Förebygga diskriminering och främja rättigheter och möjligheter)

Aktiiviset toimenpiteet tarkoittavat johonkin syrjintäperusteeseen, kuten sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai muuhun vakaumukseen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja torjumista. Tämän lisäksi ne tarkoittavat yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämistä – syrjintäperusteesta riippumatta.

Jatkuva syrjintää ehkäisevä työ neljässä vaiheessa

(Kontinuerligt arbete mot diskriminering i fyra steg)

Kaikkien työnantajien ja koulutuksen järjestäjien on tehtävä jatkuvaa syrjintää ehkäisevää työtä seuraavan neljän vaiheen mukaisesti:

 • Vaihe 1 Tutki, onko olemassa riskiä syrjinnästä – mukaan lukien häirintä ja seksuaalinen häirintä – tai syrjinnän ilmoittamisen aiheuttamista kostotoimista (rangaistus) tai muita yksilöiden yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien esteitä.
 • Vaihe 2 Analysoi havaitsemiesi riskien ja esteiden syyt.
 • Vaihe 3 Toteuta – toteuta toimenpiteet syrjinnän estämiseksi ja yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistämiseksi.
 • Vaihe 4 Seuraa ja arvioi työtä.

Työn on oltava jatkuvaa. Työnantajan ja koulutuksen järjestäjän, jonka palveluksessa on vähintään 25 työntekijää, on myös jatkuvasti raportoitava työstä.

Työnantajan vastuu

(Arbetsgivarens ansvar)

Työnantajan on tehtävä jatkuvaa työtä neljän vaiheen mukaisesti (tutkia, analysoida, toteuttaa, seurata) seuraavalla viidellä toiminta-alueella:

 • Työolot
 • Palkkoihin ja muihin työsuhteen ehtoihin liittyvät määräykset ja käytännöt
 • Rekrytointi ja ylennykset
 • Koulutus ja muu osaamisen kehittäminen
 • Ansiotyön ja vanhemmuuden yhdistämismahdollisuudet

Aktiivisiin toimenpiteisiin kuuluu lisäksi, että työnantajan on

 • edistettävä tasapuolista sukupuolijakaumaa – myös johtotehtävissä
 • laadittava, seurattava ja arvioitava toimintaohjeita ja käytäntöjä häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja syrjinnän ilmoittamisen aiheuttamien kostotoimien (rangaistus) estämiseksi.
 • toteutettava vuosittaiset palkkakartoitukset.

Esikoulun ja koulun vastuu

(Förskolans och skolans ansvar)

Esikoulun ja koulun on tehtävä jatkuvaa työtä neljän vaiheen mukaisesti (tutkia, analysoida, toteuttaa, seurata) kaikessa toiminnassaan.

Aktiivisiin toimenpiteisiin kuuluu lisäksi, että esikoulun ja koulun on laadittava, seurattava ja arvioitava toimintaohjeita ja käytäntöjä häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja syrjinnän ilmoittamisen aiheuttamien kostotoimien (rangaistus) estämiseksi.

Korkeakoulun vastuu

(Högskolans ansvar)

Korkeakoulun on tehtävä jatkuvaa työtä neljän vaiheen mukaisesti (tutkia, analysoida, toteuttaa, seurata) seuraavalla viidellä toiminta-alueella:

 • oppilasvalinnat ja rekrytointi
 • opetusmuodot ja koulutuksen organisointi
 • tutkinnot ja arviointi
 • oppimisympäristö
 • opinnot ja vanhemmuus.

Aktiivisiin toimenpiteisiin kuuluu myös, että korkeakoulun on laadittava, seurattava ja arvioitava toimintaohjeita ja käytäntöjä häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja syrjinnän ilmoittamisen aiheuttamien kostotoimien (rangaistus) ehkäisemiseksi.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 11 maj 2023