Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Finska

Tervetuloa Syrjintäasiamiehen viraston sivuille

Syrjintäasiamiehen virasto (Diskrimineringsombudsmannen, DO) on viranomainen, joka toimii syrjinnän ehkäisemiseksi yhteiskunnassa. Työskentelemme Ruotsin valtiopäivien ja hallituksen toimeksiannosta. Tästä saat perustavanlaatuista tietoa syrjinnästä, siitä mitä DO tekee ja kuinka teet ilmoituksen.

Laki kieltää syrjinnän

(Diskriminering är förbjudet enligt lagen)

Syrjintälaki (diskrimineringslagen) suojaa yksilöitä syrjinnältä. Se tarkoittaa esimerkiksi, että työnantaja ei saa syrjiä työntekijöitään, korkeakoulu ei saa syrjiä opiskelijoitaan eikä myymälän henkilökunta saa syrjiä asiakkaitaan. Toiminnasta vastuussa oleva vastaa myös siitä, että toimintaan kuuluva henkilökunta ei syrji ketään toista.

DO valvoo syrjintälain noudattamista. Me valvomme myös vanhempainvapaalain (föräldraledighetslagen) noudattamista. Vanhempainvapaalain mukaan sinua ei esimerkiksi saa kohdella epäsuotuisasti vanhempainvapaan vuoksi. Tehtävämme on vahvistettu syrjintäasiamiehestä annetussa laissa (lagen om diskrimineringsombudsmannen).

Seitsemän syrjintäperustetta

(De sju diskrimineringsgrunderna)

Syrjintälain mukaan on olemassa seitsemän perustetta syrjinnälle, niin kutsutut syrjintäperusteet:

  • sukupuoli
  • sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu
  • etninen alkuperä
  • uskonto tai muu vakaumus
  • vammaisuus
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • ikä.

Onko sinulla kysyttävää?

(Har du frågor?)

Jos sinulla on kysyttävää syrjinnästä, syrjintälaista tai ilmoituksen tekemisestä, soita tai lähetä meille sähköpostia. Otamme myös vastaan syrjintäilmoituksia, joita käytämme muun muassa valvonta- ja vaikuttamistyössämme.
08-120 20 700
do@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 maj 2023