Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Preduzimanje aktivnih mjera u cilju prevencije diskriminacije

(Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering)

Zakon o zabrani diskriminacije propisuje zabranu diskriminacije u pojedinim slučajevima, međutim, ovaj zakon također obavezuje poslodavca i organizatora obrazovanja da preduzimaju takozvane aktivne mjere, dijelom u cilju prevencije diskriminacije, ali i u cilju osiguranja jednakih prava i mogućnosti.

Prevencija diskriminacije i jačanje prava i mogućnosti

(Förebygga diskriminering och främja rättigheter och möjligheter)

Svrha preduzimanja aktivnih mjera je prevencija i borba protiv diskriminacije, u odnosu na neku od osnova diskriminacije, kao što su: pol, polni i rodni identitet ili rodno izražavanje, etnička pripadnost, religija ili neko drugo vjerovanje, invaliditet, seksualna orijentacija i starosna dob. Također se poklanja pažnja i jačanju prava i mogućnosti, bez obzira na osnovu diskriminacije.

Stalna borba protiv diskriminacije u četiri koraka

(Kontinuerligt arbete mot diskriminering i fyra steg)

Svi poslodavci i organizatori obrazovanja dužni su neprekidno raditi na borbi protiv diskriminacije u sljedeća četiri koraka:

 • Korak 1: Istražiti moguće rizike od diskriminacije, uključujući maltetiranje i seksualno uznemiravanje ili represalije (kažnjavanje) ili druge prepreke na putu ostvarenja jednakih prava i mogućnosti.
 • Korak 2: Analizirati uzroke rizika i prepreka koje ste otkrili.
 • Korak 3: Preduzeti mjere – preduzeti mjere u cilju prevencije diskriminacije i osiguranja jednakih prava i mogućnosti.
 • Korak 4: Pratiti i vrednovati rad.

Na ovome treba raditi kontinuirano. Poslodavci i organizatori obrazovanja sa najmanje 25 zaposlenih, također su dužni kontinuirano dokumentirati svoj rad.

Odgovornost poslodavca

(Arbetsgivarens ansvar)

Poslodavci su dužni kontinuirano djelovati u četiri koraka (istražiti, analizirati, predizimati mjere, pratiti) u ovih pet oblasti:

 • Uvjeti rada
 • Propisi i praksa o platama i drugim uvjetima zaposlenja
 • Zapošljavanje i napredovanje na poslu
 • Obrazovanje i drugi vidovi stručnog osposobljavanja
 • Mogućnosti spoja plaćenog posla i roditeljstva

Poslodavci će u okviru ovih aktivnih mjera također nastojati da

 • osiguraju jednaku zastupljenost polova, također i na rukovodećim funkcijama.
 • donose, prate i vrednuju smjernice i rutine u cilju sprečavanja maltretiranja, seksualnog uznemiravanja i represalija (kažnjavanja).
 • Vrše godišnju analizu plata.

Odgovornost predškole i škole

(Förskolans och skolans ansvar)

Predškole i škole su dužne kontinuirano djelovati u četiri koraka (istražiti, analizirati, predizimati mjere, pratiti) u svim segmentima svoje djelatnoisti.

Predškole i škole će u okviru ovih aktivnih mjera također nastojati da donose, prate i vrednuju smjernice i rutine u cilju sprečavanja maltretiranja, seksualnog uznemiravanja i represalija (kažnjavanja).

Odgovornost univerziteta

(Högskolans ansvar)

Univerziteti su dužni kontinuirano djelovati u četiri koraka (istražiti, analizirati, predizimati mjere, pratiti) na ovih pet područja:

 • upis studenata i zapošljavanje
 • nastavne forme i organizacija obrazovanja
 • ispiti i ocjenjivanje
 • obrazovni milje
 • studije i roditeljstvo

Univerziteti će u okviru ovih aktivnih mjera također nastojati da donose, prate i vrednuju smjernice i rutine u cilju sprečavanja maltretiranja, seksualnog uznemiravanja i represalija (kažnjavanja).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022