Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Čime se bavi DO?

(Vad gör DO)?

DO se zalaže za društvo bez diskriminacije. Cilj našeg djelovanja je društvo u kojem se poštuju jednaka prava i mogućnosti, bez obzira na pol, polni i rodni identitet i izražavanje polnosti, etničku pripadnost, religiju ili neko drugo vjerovanje, invaliditet, seksualnu orijentaciju ili starosnu dob. Radi postizanja zacrtanog cilja, istražujemo sumnjive slučajeve kršenja Zakona o zabrani diskriminacije. Kontroliramo također i ciljane aktivnosti poslodavaca i voditelja obrazovanja, da bismo osigurali jednaka prava i mogućnosti i onemogućili diskriminaciju.

1. Vršimo nadzor radi boljeg poštivanja zakona

(Vi genomför tillsyn för att fler ska folja lagen)

Godišnje nam stigne 2 000 prijava, od kojih oko 200 rezultira nadzorom. Pod nadzorom se podrazumijeva pokretanje postupka radi utvrđenja da li je prijavljeni prekršio zakon. Predmet nadzora mogu biti društveni akteri kao što su: poslodavac, općina, prodavnica ili bolnica.

Nadzor vršimo i tako da kontroliramo ciljane aktivnosti poslodavaca i organizatora obrazovanja, kako bismo dijelom osigurali jednaka prava i mogućnosti, ali i djelovali preventivno i onemogućili diskriminaciju.

Kako se provodi nadzor?

(Hur går tillsynen till?)

Proceduru nadzora pokrećemo povodom zaprimljene informacije da se u nekoj djelatnosti provodi diskriminacija ili da postoji rizik od diskriminacije. Do takvog saznanja dođemo često preko prijave neke osobe koja sebe smatra žrtvom diskriminacije.

Za početak stupamo u vezu s odgovornom osobom unutar te djelatnosti i postavljamo pitanja o aktuelnom događaju. Pitanja se mogu odnositi i na poslovnu politiku ili metod rada, što po našem mišljenju može dovesti do pojave diskriminacije.

Tako na primjer, nadzor možemo vršiti nad

  • stambenim preduzećem koje postavlja uvjet stalne boravišne dozvole, to jest stvara takva pravila koja mogu dovesti do diskriminacije tražilaca stana
  • poslodavcem koji u određenom vremenskom periodu zapošljava isključivo žene
  • bolnicom koja pacijentu sa oštećenim sluhom nije ponudila tumačenje znakovnim jezikom.

Naš nadzor rezultira odlukom

(Vår tillsyn leder till beslut)

Postupak nadzora okončavamo odlukom koja se odnosi na kontrolisanu djelatnost, na primjer, stambeno preduzeće, poslodavca ili bolnicu. U odluci iznosimo naše mišljenje da li su postupali po zakonu ili nisu. Možemo također dati i preporuke šta bi trebali poduzeti, kao bi ubuduće izbjegli pojavu diskriminacije. Naše odluke nisu pravno obvezujuće, ali svejedno mogu, na primjer, rezultirati promjenom diskriminirajućeg pravila unutar neke djelatnosti ili uvođenjem novog metoda radi sprečavanja diskriminacije.

U okviru našeg zadatka vršenja nadzora, jedan manji dio svih slučajeva tokom jedne godine dospijeva na sud (otprilike 1 procenat od svih prijava). Ove predmete vode pravnici DO-a i onda ih sud rješava.

2. Unapređujemo naše znanje kako bismo bili potpora i uticali na druge

(Vi utvecklar kunskap för att stödja och påverka)

Unapređujemo naše znanje o diskriminaciji kroz analize i statistiku zaprimljenih prijava, kroz istraživanja i dijalog s civilnim društvom. Sa znanjem kao osnovnim preduvjetom, pronalazimo i dalje usavršavamo razne instrumente kao potporu u našem radu, radi osiguranja jednakih prava i mogućnosti te sprečavanja diskriminacije.

Tako na primjer

  • radimo analize i izvještaje i tako pružamo informacije i utičemo na one koji donose odluke
  • usavršavamo instrumente radi potpore aktivnostima koje imaju za cilj osiguranje jednakih prava i mogućnosti kod poslodavaca
  • obrazujemo i informiramo razne aktere radi jačanja njihove sposobnosti da djeluju preventivno i otkrivaju rizike od diskriminacije
  • dajemo prijedloge vladi za promjene zakona
  • sarađujemo s drugim organima vlasti radi preduzimanja konkretnih mjera.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 februari 2022