Detta går att anmäla till DO

Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen styr vad DO arbetar med och därför också vad du kan anmäla till oss. Du kan göra en anmälan även om det som du vill uppmärksamma oss på inte rör dig personligen.

Det här kan du anmäla

Du kan göra en anmälan till DO om du anser att

 • du själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier
 • du har blivit missgynnad i samband med föräldraledighet
 • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte har uppfyllt sin skyldighet att utreda och genomföra åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier
 • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare brister i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter eller inte gör tillräckligt för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier
 • en aktör använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.

Förbud mot repressalier

Du kan även anmäla om du blir utsatt för så kallade repressalier vilket till exempel kan vara att du blir bestraffad för att:

 • du har gjort en anmälan om diskriminering
 • du har medverkat i en utredning om diskriminering
 • du påpekar att någon bryter mot diskrimineringslagen
 • du fogar dig i eller avvisar trakasserier eller sexuella trakasserier

Det här kan du inte anmäla till DO

All orättvis behandling är inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här är några exempel på vad du inte kan anmäla till oss

 • innehåll i tidning eller TV-program
 • en granne eller för dig okänd person ropar glåpord efter dig på gatan
 • annan kränkande särbehandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna (till exempel omfattas inte politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion av diskrimineringslagens skydd).

I dessa fall kan det finnas andra lagar eller bestämmelser som kan bli aktuella. Mer information hittar du på sidan Hit kan du vända dig.

Tillbaka till toppen