Att anmäla

Här får du information om hur du gör en anmälan till DO och vad en anmälan till oss kan leda till.

Har du själv eller någon annan missgynnats eller kränkts på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder? Då kan det handla om diskriminering. Det kan du anmäla till DO. Du kan även anmäla om du har blivit missgynnad av din arbetsgivare i samband med föräldraledighet.

Mer om vad du kan anmäla till DO

Vad händer om jag anmäler?

Vi registrerar och läser uppgifterna i din anmälan. Du får också en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. En mindre del av anmälningarna kan leda till att vi genomför en så kallad tillsynsutredning. Om vi inleder en utredning kan vi behöva mer information från dig. Då kontaktar vi dig igen, i annat fall kontaktar vi dig inte.

Du är med och påverkar

Genom din anmälan är du med och påverkar urvalet av tillsynsutredningar. Därför är din anmälan till DO viktig. Även om vi inte utreder alla anmälningar så använder vi uppgifterna i dem i vårt långsiktiga arbete för att minska diskrimineringen i samhället. Att en anmälan inte utreds betyder inte att den har ansetts obefogad. Du kan läsa mer om vad vi gör med anmälningar på sidorna Vad gör DO med anmälningar och När startar DO en utredning.

Vad gör DO med anmälningar?

När startar DO en utredning?

Aktörer som kan föra din talan - Hit kan du vända dig

Gör så här för att anmäla

Anmäl via vår blankett

Det går att göra en anmälan på vår anmälningsblankett som du skickar till DO per brev eller e-post. Blanketten finns enbart på svenska.

Till anmälningsblanketter

Anmäl genom att skriva ett brev

Du kan även skriva en anmälan i ett brev som du skickar per post eller e-post. Brevet ska innehålla ditt namn, din adress, telefonnummer, gärna e-postadress och motsvarande information om den du anmäler. Beskriv så tydligt som möjligt vad din anmälan handlar om. Du behöver framför allt ha med vad som har hänt, när det har hänt, vem som har diskriminerat samt vilken eller vilka diskrimineringsgrunder du tror att det gäller.

Anmäl på alla språk

Det går att göra en anmälan till oss på alla språk. Vi kommer då att översätta anmälan till svenska. I de flesta fall kommer vi svara på svenska.

Anmäl genom att ringa till oss

Om du av någon anledning inte kan skriva ett brev eller fylla i våra anmälningsblanketter, kan du göra en anmälan muntligen eller på annat sätt. Då får du börja med att ringa vår upplysningstjänst för att få mer information.

Kontakta oss för mer information

En anmälan är en allmän handling

När en anmälan kommer in till oss registreras den och får ett diarienummer. Eftersom DO är en myndighet kommer anmälan att bli en allmän handling. Det innebär till exempel att journalister och allmänheten har rätt att begära att få ta del av den. Vi gör dock alltid en så kallad sekretessbedömning innan en handling lämnas ut. Det kan innebära att vi tar bort känsliga uppgifter i handlingen.

Vi kan inte garantera att vi kan hemlighålla samtliga personuppgifter i ett ärende, även om en person har skyddade personuppgifter. Däremot har den som har anmält diskriminering ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Det kan exempelvis handla om att en arbetsgivare utsätter den som anmält för en högre arbetsbelastning. Den som blir utsatt för repressalier kan anmäla det till oss. 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Dokumentera det som har hänt

Det kan vara viktigt att dokumentera händelsen om du vill gå vidare för att söka rättshjälp till exempel via ett fackförbund eller ett juridiskt ombud. Dokumentationen kan till exempel vara innehåll i dokument, i e-postmeddelanden, sms eller inspelningar som kan styrka din berättelse.

Bifoga inte dokument till DO! Det räcker med att du skickar in en ifylld anmälningsblankett. Bifoga inte andra dokument till din anmälan. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information eller dokumentation.

Kontakta andra myndigheter eller organisationer

Det finns flera andra aktörer utöver DO som du kan vända dig till när det gäller diskriminering, missgynnande av föräldralediga eller andra typer av kränkningar. Den som har utsatts för diskriminering har möjlighet att själv väcka talan i domstol. Du har också möjlighet att vända dig till en antidiskrimineringsbyrå för att få råd och hjälp. Om din situation gäller arbetslivet och du framför allt söker efter rätts- eller förhandlingshjälp ska du vända dig till ditt fackförbund.

Upplysningstjänst

DO:s upplysningstjänst kan svara på frågor om 

  • diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering.
  • DO:s uppdrag och om hur vi arbetar.

DO:s upplysningstjänst kan inte

  • svara på frågor som rör enskilda ärenden.
  • ge några bedömningar av enskilda ärenden.

Ring upplysningstjänsten på 08-120 20 700

Ordinarie öppettider:
måndagar kl 13.00-15.00 
onsdagar kl 9.30-11.30
fredagar kl 9.30-11.30

Upplysningstjänsten är stängd på röda dagar.

Du kan också ställa din fråga per mejl: do@do.se