Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rekrytering och befordran

Du som är arbetsgivare ska arbeta för att alla får möjlighet att söka lediga jobb, oavsett diskrimineringsgrund. Det gäller även intern rekrytering och befordran.

Fyra steg för att rekrytera och befordra utan att diskriminera

Arbetsgivaren ska arbeta löpande med följande fyra steg inom området rekrytering och befordran:

En rund figur som beskriver de fyra olika stegen i aktiva åtgärder.
 1. Undersök om det finns risker för diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.  Använd de metoder som fungerar bäst i din
  verksamhet, till exempel enkäter, intervjuer eller andra samtal.
 2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt. Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det
  gör – vilka är orsakerna till de risker eller hinder som har upptäckts i
  verksamheten?
 3. Åtgärda – identifiera de åtgärder som behöver vidtas utifrån det som kommit fram i steg 1 och 2. Gör en tidsplan för åtgärderna och utse någon som är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Skäliga åtgärder ska genomföras så snart som möjligt.
 4. Följ upp och utvärdera arbetet. Gör en utvärdering av arbetet i steg 1-3. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat? Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund
  inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder

Arbetet ska pågå kontinuerligt.

Faktorer som arbetsgivaren kan undersöka

Som arbetsgivare ska du undersöka vilka hinder som finns för att ge alla, oavsett diskrimineringsgrund, lika möjlighet att söka lediga anställningar och lika möjlighet till befordran. Det kan bland annat gälla att se över obefogade eller omotiverade krav i platsannonser när det gäller kompetens, bakgrund eller utbildning.

Exempel på vad du kan undersöka:

 • Vilken typ av kompetens krävs för arbetsuppgiften (vid varje enskild rekrytering)?
 • Hur går rekryteringen till?
 • Hur ser möjligheterna ut för intern rekrytering och befordran?

Undersökningen handlar inte om att undersöka eller registrera vilka arbetstagare som har rekryterats till eller befordrats i verksamheten och om de kan hänföras till en viss grupp utan i första hand om hur rekrytering eller befordran går till i din organisation.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är att som huvudregel annonsera alla lediga arbeten och erbjuda utbildning och annan kompetensutveckling för att främja möjligheten till befordran.

Kön och andra diskrimineringsgrunder

Arbetsgivarna ska sträva efter en jämn könsfördelning när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Motsvarande krav finns inte för övriga diskrimineringsgrunder. Då ska undersökningen inte innebära en kvantitativ kartläggning, det vill säga uppdelning av arbetstagarna utifrån diskrimineringsgrund.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024