Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Dokumentera arbetet med aktiva åtgärder

Arbetsgivare med minst 25 anställda ska skriftligt dokumentera alla delar av det löpande arbetet med aktiva åtgärder. Krav på att dokumentera arbetet med lönekartläggning gäller för arbetsgivare med minst 10 anställda.

Observera att denna dokumentation ersätter tidigare lagkrav på jämställdhetsplan.

Dokumentera det löpande arbetet

Om du är arbetsgivare för minst 25 anställda ska du dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Dokumentationen ska bland annat innehålla:

  • en redogörelse av de risker och hinder som arbetsgivaren identifierat i steg 1 - undersökningen.
  • en analys av orsakerna till dessa risker och hinder (steg 2).
  • redogörelse för vilka åtgärder som ska arbetsgivaren ska genomföra (steg 3).
  • uppföljning och utvärdering av det arbete med aktiva åtgärder som gjorts (steg 4).
  • redogörelse för hur arbetsgivaren har samverkat med arbetstagarna.

Dokumentationen kan utformas på det sätt som är mest ändamålsenligt för arbetsgivaren. För att arbetet med aktiva åtgärder ska kunna följas och fungera som ett stöd i verksamheten bör dokumentationen ske löpande.

Krav på dokumentation har ersatt det tidigare kravet på jämställdhetsplaner (sedan 1 januari 2017).

Dokumentera arbetet med lönekartläggning

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.

Dokumentationen ska innehålla

  • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.
  • redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen.
  • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.
  • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024