Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vi arbetar för ett
samhälle fritt från
diskriminering.

En man klappar en hund i en kvinnas famn En man klappar en hund i en kvinnas famn En man klappar en hund i en kvinnas famn

Diskriminering är...

...när en person blir missgynnad eller kränkt och det har samband med en diskrimineringsgrund. Bristande tillgänglighet och sexuella trakasserier är också diskriminering.

Anmäl diskriminering

Till DO kan du anmäla om du blivit diskriminerad till exempel när du söker jobb eller bostad, handlar eller går till läkaren. Du kan också anmäla en arbetsgivare om du blivit missgynnad när du är föräldraledig.

Universitet och högskolor brister i arbetet mot diskriminering

Vår nya rapport visar att universitet och högskolor har stora brister i det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering av studenter.

Illustration Stina Wirsén. 2 killar går  över ett torg.