Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Att motverka diskriminering av hbtq-personer

En öppen, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är många gånger också en kreativ och framgångsrik verksamhet. Helena Westin, styrelseproffs med lång ledarerfarenhet, presenterar ett par teorier om varför det förhåller sig så.

Se fler föreläsningar och bli inspirerad

Att motverka diskriminering av hbtq-personer

En öppen, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är många gånger också en kreativ och framgångsrik verksamhet. Helena Westin, styrelseproffs med lång ledarerfarenhet, presenterar ett par teorier om varför det förhåller sig så.

Se fler föreläsningar och bli inspirerad

Visste du att....

All orättvis behandling är inte diskriminering. Det ska handla om ett missgynnade eller kränkning av en person. Det ska finnas ett samband en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna och handla om någon av de sex formerna av diskriminering.

Lär dig mer om diskriminering

Straffa inte den som anmäler

Den som påtalar eller anmäler diskriminering på sin arbetsplats, högskola eller skola ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud.

Ta reda på mer om repressalier
Tillbaka till toppen