Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Dags att gå från ord till handling?

Ord kan visa på en fantastisk ambition men förändring kräver ett arbete som ger orden mening. Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder.

Ta hjälp av vår guide – kom igång med aktiva åtgärder

Dags att gå från ord till handling?

Ord kan visa på en fantastisk ambition men förändring kräver ett arbete som ger orden mening. Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder.

Ta hjälp av vår guide – kom igång med aktiva åtgärder

Förebygg sexuella trakasserier!

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att aktivt förebygga och motverka sexuella trakasserier. Vi har samlat tips och råd om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Använd lagarna och arbeta aktivt mot sexuella trakasserier
Två händer som gestikulerar under ett möte. En kvinna och en dator syns också i bakgrunden.
Två händer som gestikulerar under ett möte. En kvinna och en dator syns också i bakgrunden.

Förebygg sexuella trakasserier!

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att aktivt förebygga och motverka sexuella trakasserier. Vi har samlat tips och råd om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Använd lagarna och arbeta aktivt mot sexuella trakasserier

Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga

Den som är föräldraledig eller tar ut VAB ska inte behandlas negativt till exempel genom att få sämre löneutveckling eller gå miste om en befodran.

Vad innebär förbudet?

Sex former av diskriminering

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Lär dig mer om diskriminering