Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Du får aldrig bli bestraffad för att du påtalat diskriminering

Den här filmen visar tre olika arbetsplatser där arbetstagare blir utsatta för bestraffning av chefen för att de anmält eller påtalat diskriminering. Det är aldrig okej.

Se hela filmen här

Du får aldrig bli bestraffad för att du påtalat diskriminering

Den här filmen visar tre olika arbetsplatser där arbetstagare blir utsatta för bestraffning av chefen för att de anmält eller påtalat diskriminering. Det är aldrig okej.

Se hela filmen här

Repressalier är förbjudet - men vad är det?

Hur tillgänglig är din arbetsplats?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Tillbaka till toppen