Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Använd vår gudie för att förebygga diskriminering!

Nytt upplägg och mer exempel i guiden till aktiva åtgärder. Nu får du ännu bättre hjälp att förebygga diskriminering på jobbet.

Gå direkt till guiden
Fyra kllegor har ett möte utomhus, de ser ut att ha roligt.
Fyra kllegor har ett möte utomhus, de ser ut att ha roligt.

Använd vår gudie för att förebygga diskriminering!

Nytt upplägg och mer exempel i guiden till aktiva åtgärder. Nu får du ännu bättre hjälp att förebygga diskriminering på jobbet.

Gå direkt till guiden

"Anmäla" har blivit "tips och klagomål"

Vi har gjort begreppsändringen för att "tips och klagomål" tydligare återspeglar vårt arbetssätt. Vi vill också tydliggöra att tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i det förebyggande arbetet.

Därför är tips och klagomål vitkiga

Straffa inte den som uppmärksammar diskriminering

Den som påtalar eller berättar att diskriminering förekommer på sin arbetsplats, högskola eller skola ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud.

Ta reda på mer om repressalier

Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga

Den som är föräldraledig eller tar ut VAB ska inte behandlas negativt till exempel genom att få sämre löneutveckling eller gå miste om en befodran.

Vad innebär förbudet?

Sex former av diskriminering

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Lär dig mer om diskriminering
Tillbaka till toppen