Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Så här får det inte gå till

Alla har rätt att inte bli trakasserade på sin arbetsplats. Som arbetsivare ska du arbeta med aktiva åtgärder för att det inte ska inträffa. I det arbetet kan du ta hjälp av vår guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Gå direkt till guiden

Så här får det inte gå till

Alla har rätt att inte bli trakasserade på sin arbetsplats. Som arbetsivare ska du arbeta med aktiva åtgärder för att det inte ska inträffa. I det arbetet kan du ta hjälp av vår guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Gå direkt till guiden

"Anmäla" har blivit "tips och klagomål"

Vi har gjort begreppsändringen för att "tips och klagomål" tydligare återspeglar vårt arbetssätt. Vi vill också tydliggöra att tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i det förebyggande arbetet.

Därför är tips och klagomål viktiga

Visste du att det är många arbetsgivare...

som inte känner till att det finns krav på att arbetsplatsen ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra repressalier? Vad vet du om repressalier?

Ta reda på mer om repressalier

Det som av många uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening.

Sexuella trakasserier kan handla om att någon tafsar eller ger ovälkomna kommentarer, komplimanger och inbjudningar.

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan.

Tillbaka till toppen