Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Finns det saker på jobbet alla vet, men ingen pratar om?

Du som arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering. Vår guide är laddad med praktiska tips på hur du förebygger diskriminering och skapar en schysst, inkluderande arbetsplats

Gå direkt till guiden
Ett möte mellan fyra personer i ett kontorslandskap. I rummet finns även en elefant.
Ett möte mellan fyra personer i ett kontorslandskap. I rummet finns även en elefant.

Finns det saker på jobbet alla vet, men ingen pratar om?

Du som arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering. Vår guide är laddad med praktiska tips på hur du förebygger diskriminering och skapar en schysst, inkluderande arbetsplats

Gå direkt till guiden

Orättvisa är inte alltid diskriminering

För att vara diskriminering enligt lagens mening krävs ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Lär dig mer om diskriminering

Straffa inte den som anmäler

Den som påtalar eller anmäler diskriminering på sin arbetsplats, högskola eller skola ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud.

Vad är repressalier?

Diskriminering kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Den som vill berätta om att diskriminering skett ska kunna göra det utan att bli bestraffad.

Att utsättas för trakasserier på jobbet kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det

Tillbaka till toppen