Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Ingen får diskriminera dig i skolan

Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Det finns en lag som förbjuder det.

Ta reda på mer om dina rättigheter

Ingen får diskriminera dig i skolan

Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Det finns en lag som förbjuder det.

Ta reda på mer om dina rättigheter

Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga

Den som är föräldraledig eller tar ut VAB ska inte behandlas negativt till exempel genom att få sämre löneutveckling eller gå miste om en befodran.

Vad innebär förbudet?

Sex former av diskriminering

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Lär dig mer om diskriminering
Tillbaka till toppen