Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Förebygg sexuella trakasserier!

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att aktivt förebygga och motverka sexuella trakasserier. Vi har samlat tips och råd om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Använd lagarna och arbeta aktivt mot sexuella trakasserier
Två händer som gestikulerar under ett möte. En kvinna och en dator syns också i bakgrunden.
Två händer som gestikulerar under ett möte. En kvinna och en dator syns också i bakgrunden.

Förebygg sexuella trakasserier!

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att aktivt förebygga och motverka sexuella trakasserier. Vi har samlat tips och råd om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Använd lagarna och arbeta aktivt mot sexuella trakasserier

Dags att gå från ord till handling?

Ord kan visa på en fantastisk ambition men förändring kräver ett arbete som ger orden mening. Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder.

Ta hjälp av vår guide – kom igång med aktiva åtgärder

Dags att gå från ord till handling?

Ord kan visa på en fantastisk ambition men förändring kräver ett arbete som ger orden mening. Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder.

Ta hjälp av vår guide – kom igång med aktiva åtgärder

Ingen avsikt behövs för diskriminering

Det krävs inte vilja eller önskan att diskriminera. Om ett agerande leder till att en person missgynnas och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan det ändå vara diskriminering.

Lär dig mer om diskriminering

Straffa inte den som anmäler

Den som påtalar eller anmäler diskriminering på sin arbetsplats, högskola eller skola ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud.

Ta reda på mer om repressalier