Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Svar på 10 frågor om aktiva åtgärder i skolan

Varför är det viktigt med samverkan? Hur genomför man en undersökning? Finns det några metoder man ska undvika? DO:s utredare svarar på vanliga frågor om arbetet mot diskriminering i skolan.

Läs tipsen och kom igång med aktiva åtgärder
Magdalena Siverts, handläggare på DO pekar på en white board
Magdalena Siverts, handläggare på DO pekar på en white board

Svar på 10 frågor om aktiva åtgärder i skolan

Varför är det viktigt med samverkan? Hur genomför man en undersökning? Finns det några metoder man ska undvika? DO:s utredare svarar på vanliga frågor om arbetet mot diskriminering i skolan.

Läs tipsen och kom igång med aktiva åtgärder

En provanställning får inte avbrytas på grund av föräldraledighet

Arbetsgivare får inte missgynna arbetssökande eller arbetstagare för att de är, har varit eller kommer vara föräldralediga. Det gäller till exempel vid rekrytering, befodran och lönesättning.

Då gäller förbudet mot att missgynna föräldralediga
En pappa håller om sitt barn och ger det en puss på kinden.
En pappa håller om sitt barn och ger det en puss på kinden.

En provanställning får inte avbrytas på grund av föräldraledighet

Arbetsgivare får inte missgynna arbetssökande eller arbetstagare för att de är, har varit eller kommer vara föräldralediga. Det gäller till exempel vid rekrytering, befodran och lönesättning.

Då gäller förbudet mot att missgynna föräldralediga

Ingen avsikt behövs för diskriminering

Det krävs inte vilja eller önskan att diskriminera. Om ett agerande leder till att en person missgynnas och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan det ändå vara diskriminering.

Lär dig mer om diskriminering

Sju diskrimineringsgrunder

Det finns följande sju diskrimineringeringsgrunder i lagen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad är en diskrimineringsgrund?
Tillbaka till toppen