Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vi arbetar för ett
samhälle fritt från
diskriminering.

En man klappar en hund i en kvinnas famn En man klappar en hund i en kvinnas famn En man klappar en hund i en kvinnas famn

Är orättvis behandling alltid diskriminering?

Diskriminering kan till exempel vara något som händer på en arbetsplats, en skola eller på en buss. För att det ska handla om diskriminering enligt lagen måste en individ ha blivit missgynnad eller kränkt. Och det måste finnas ett samband med en diskrimineringsgrund. Sexuella trakasserier är också diskriminering.

Lär dig göra en lönekartläggning idag

Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen. Därför ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön.