Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Trakasserad på jobbet - vad ska arbetsgivaren göra då?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Om det händer på din arbetsplats behöver du som arbetsgivare utreda vad som hänt och se till att det upphör. I vår film förklarar vi mer.

Vad krävs av mig som arbetsgivare?

Trakasserad på jobbet - vad ska arbetsgivaren göra då?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Om det händer på din arbetsplats behöver du som arbetsgivare utreda vad som hänt och se till att det upphör. I vår film förklarar vi mer.

Vad krävs av mig som arbetsgivare?

Ingen avsikt behövs för diskriminering

Det krävs inte vilja eller önskan att diskriminera. Om ett agerande leder till att en person missgynnas och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kan det ändå vara diskriminering.

Lär dig mer om diskriminering

Sju diskrimineringsgrunder

Det finns följande sju diskrimineringeringsgrunder i lagen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad är en diskrimineringsgrund?
Tillbaka till toppen