Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

DO:s nya ombudsman på plats

I dag den 1 december börjar Lars Arrhenius som ny diskrimineringsombudsman på DO. Arrhenius blev utsedd av regeringen till ny DO och myndighetschef den 24 augusti 2020.

DO:s nya ombudsman på plats
Porträttbild på Lars Arrhenius som står utomhus.
Porträttbild på Lars Arrhenius som står utomhus.

DO:s nya ombudsman på plats

I dag den 1 december börjar Lars Arrhenius som ny diskrimineringsombudsman på DO. Arrhenius blev utsedd av regeringen till ny DO och myndighetschef den 24 augusti 2020.

DO:s nya ombudsman på plats

Ny rapport: Sammanställning av anmälningar till DO

Vill du veta mer om de anmälningar vi tagit emot? Idag publicerar vi en rapport med statistik för de anmälningar som inkom till vår myndighet under perioden 2015–2019.

Läs hela rapporten här

Ny rapport: Sammanställning av anmälningar till DO

Vill du veta mer om de anmälningar vi tagit emot? Idag publicerar vi en rapport med statistik för de anmälningar som inkom till vår myndighet under perioden 2015–2019.

Läs hela rapporten här

Ny digital guide till hyresvärdar

DO lanserar nu en ny digital guide som ger hyresvärdar stöd och tips på hur diskriminering kan förebyggas vid uthyrning av bostäder. Använd guiden för att börja diskutera hur bostäder tilldelas. Riskerar ni att diskriminera vid uthyrning?

Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad
En bild av den digitala guiden visas på en dator som står på ett bord
En bild av den digitala guiden visas på en dator som står på ett bord

Ny digital guide till hyresvärdar

DO lanserar nu en ny digital guide som ger hyresvärdar stöd och tips på hur diskriminering kan förebyggas vid uthyrning av bostäder. Använd guiden för att börja diskutera hur bostäder tilldelas. Riskerar ni att diskriminera vid uthyrning?

Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad

"Anmäla" har blivit "tips och klagomål"

Vi har gjort begreppsändringen för att "tips och klagomål" tydligare återspeglar vårt arbetssätt. Vi vill också tydliggöra att tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i det förebyggande arbetet.

Därför är tips och klagomål viktiga

Visste du att det är många arbetsgivare...

som inte känner till att det finns krav på att arbetsplatsen ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra repressalier? Vad vet du om repressalier?

Ta reda på mer om repressalier

En arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig får inte missgynnas av arbetsgivaren

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. Sexuella trakasserier är också diskrimienring.

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan.

Tillbaka till toppen