Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Så här får det inte gå till

I arbetslivet har alla rätt att inte bli trakasserade eller sexuellt trakasserade. Men vad är sexuella trakasserier? Och vad ska arbetsgivaren göra om det händer? Läs vårt informationsblad om sexuella trakasserier på jobbet.

Utred, stoppa och följ upp trakasserier

Så här får det inte gå till

I arbetslivet har alla rätt att inte bli trakasserade eller sexuellt trakasserade. Men vad är sexuella trakasserier? Och vad ska arbetsgivaren göra om det händer? Läs vårt informationsblad om sexuella trakasserier på jobbet.

Utred, stoppa och följ upp trakasserier

Orättvisa är inte alltid diskriminering

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Lär dig mer om diskriminering

Straffa inte den som anmäler

Den som påtalar eller anmäler diskriminering på sin arbetsplats, högskola eller skola ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud.

Vad är repressalier?