Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Framgång för DO i EU-domstolen

EU-domstolen konstaterade i en dom att den som anser sig diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning när motparten förnekar att diskrimineringen har skett.

Vad innebär domen?
Staty av Justitia som håller i vågskål-
Staty av Justitia som håller i vågskål-

Framgång för DO i EU-domstolen

EU-domstolen konstaterade i en dom att den som anser sig diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning när motparten förnekar att diskrimineringen har skett.

Vad innebär domen?

Möt oss på Mänskliga Rättighetsdagarna 19-21 april

- Boendesegregation och diskriminering av bostadssökande är frågor som vi lyfter på MR-dagarna. Där kan vi gemensamt tala om hur vi kan värna mänskliga rättigheter och arbeta mot diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Möt oss på Mänskliga Rättighetsdagarna
Lars Arrhenius står framför en vit vägg prydd av DO:s logotyp.
Lars Arrhenius står framför en vit vägg prydd av DO:s logotyp.

Möt oss på Mänskliga Rättighetsdagarna 19-21 april

- Boendesegregation och diskriminering av bostadssökande är frågor som vi lyfter på MR-dagarna. Där kan vi gemensamt tala om hur vi kan värna mänskliga rättigheter och arbeta mot diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Möt oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

Repressalier är förbjudet - men vad är det?

Hur tillgänglig är din arbetsplats?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Tillbaka till toppen