Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vi arbetar för ett
samhälle fritt från
diskriminering.

En man klappar en hund i en kvinnas famn En man klappar en hund i en kvinnas famn En man klappar en hund i en kvinnas famn

Ny rapport om diskriminering vid uthyrning av hyresbostäder

Rapporten beskriver risker för diskriminering och ger förslag på åtgärder för att motverka diskriminering vid uthyrning av hyresbostäder.

Därför går vi över till anmälningar

Från och med den 1 januari tar DO emot anmälningar från enskilda om diskriminering och/eller vad gäller skyldigheter som följer av diskrimineringslagen.