Startsida

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.

Förebygg sexuella trakasserier med hjälp av två lagar

Ta hjälp av diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Vår film ger dig som är arbetsgivare information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna.

Lär dig mer här

Förebygg sexuella trakasserier med hjälp av två lagar

Ta hjälp av diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Vår film ger dig som är arbetsgivare information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna.

Lär dig mer här

Repressalier är förbjudet - men vad är det?

Hur tillgänglig är din arbetsplats?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Tillbaka till toppen