Om diskriminering (teckenspråk)

Här beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering samt de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner.

Vad är diskriminering?

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en person missgynnas eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Inledning till 14 filmer om definitionen av diskriminering enligt lagen (på teckenspråk). Se video på DO:s YouTube-kanal.

Lagens definition av diskriminering

Informationsfilm på teckenspråk om lagens definition av diskriminering. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Diskrimineringsgrunderna

Informationsfilm om hur lagen beskriver de sju skyddade diskrimineringsgrunderna. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Var kan man bli diskriminerad?

Informationsfilm om vilka samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Sex former av diskriminering

Informationsfilm om de sex former av diskriminering som finns i lagen. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Direkt diskriminering

Informationsfilm om direkt diskriminering. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Vad är missgynnande?

Beskrivning av begreppet missgynnande i diskrimineringslagen. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Vad är en jämförbar situation?

Beskrivning av vad lagen menar med jämförbar situation. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Krav på samband med en diskrimineringsgrund

Beskrivning av diskrimineringslagens krav på samband med diskrimineringsgrund. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Indirekt diskriminering

Beskrivning av diskrimineringslagens begrepp indirekt diskriminering. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Bristande tillgänglighet

Beskrivning av diskrimineringslagens begrepp bristande tillgänglighet. Se video på DO:s YouTube-kanal.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Beskrivning av diskrimineringslagens begrepp trakasserier och sexuella trakasserier. Se video på DO:s YouTube-kanal

Instruktioner att diskriminera

Beskrivning av lagens begrepp instruktion att diskriminera. Se video på DO:s YouTube-kanal.