Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk)

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet gäller för barn, elever och studenter. Här kan du läsa om vad diskriminering är och vilka regler som finns inom utbildningsområdet.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Inledning och första filmen av åtta som handlar om diskriminering inom utbildningsområdet. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Förbud mot repressalier

Förbud mot repressalier inom utbildningsområdet. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Utbildningsanordnares ansvar att förhindra diskriminering

Utbildningsanordnares ansvar att förhindra diskriminering. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Förbudet att diskriminera

Förbudet att diskriminera inom utbildningsområdet. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Om bristande tillgänglighet

Om bristande tillgänglighet inom utbildningsområdet. Se filmen i vår Youtube-kanal. 

Åtgärda trakasserier

Åtgärda trakasserier inom utbildningsområdet. Se filmen i vår Youtube-kanal. 

Om rätten att ta del av andras meriter

Om rätten att ta del av andras meriter inom utbildningsområdet. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Undantag från förbud mot diskriminering

Undantag från förbud mot diskriminering inom utbildningsområdet. Se filmen i vår Youtube-kanal.