Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk)

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. På denna sida får du information om de områden utöver arbetsliv och utbildningsområdet där diskrimineringsförbudet gäller.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Diskriminering inom andra samhällsområden. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Lagen skyddar endast individer

Lagen skyddar endast individer. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Diskrimineringsförbudet

Beskrivning av diskrimineringsförbudet. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Förbud mot repressalier

Förbud mot repressalier inom andra samhällsområden. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Medlemskap i vissa organisationer

Förbudet mot diskriminering vid medlemskap i vissa organisationer. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Näringsverksamhet och yrkesbehörighet

Förbud mot diskriminering vid yrkesbehörighet och näringsverksamhet. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten

Förbudet mot diskriminering inom sjukvården och socialtjänsten. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Socialförsäkring, a-kassa och studiestöd

Förbud mot diskriminering inom socialförsäkring, a-kassa, studiestöd. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Värnplikt och civilplikt

Förbud mot diskriminering inom värnplikt och civilplikt. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Bemötande inom offentlig verksamhet

Förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Varor, tjänster och bostäder

Förbud mot diskriminering vid handel med varor tjänster och bostäder. Se filmen i vår Youtube-kanal.

Starkare skydd mot bristande tillgänglighet

Starkare skydd mot bristande tillgänglighet från 1 maj 2018. Se filmen i vår Youtube-kanal.