Diskriminering i arbetslivet (teckenspråk)

Här beskriver vi förbudet mot diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan  Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering i arbetslivet

Inledning och första filmen av 12 om diskriminering i arbetslivet. Se videon på DO:s Youtube-kanal.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar att förhindra diskriminering, film 2 av 12 (information på teckenspråk) om diskriminering i arbetslivet. Se videon på DO:s Youtube-kanal.

Domstol beslutar om diskrimineringsersättning

Det är domstolen som beslutar om diskriminering. Informationsfilm 3 av 12 (information på teckenspråk) om diskriminering i arbetslivet. Se videon på DO:s Youtube-kanal.

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet

Informationsfilm om förbudet mot diskriminering arbetslivet (på teckenspråk), film 4 av 12. Se video på DO:s Youtube-kanal

Undantag från förbudet mot diskriminering

Undantag från förbud mot diskriminering i arbetslivet (information på teckenspråk), film 5 av tolv. Se video på DO:s Youtube-kanal.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet (information på teckenspråk), film 6 av 12 om diskriminering i arbetslivet. Se video på DO:s Youtube-kanal.

Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier

Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier (information på teckenspråk), film 7 av 12 om diskriminering i arbetslivet. Se filmen på DO:s Youtube-kanal.

Annan kränkande särbehandling

Annan kränkande behandling (information på teckenspråk), film åtta av 12. Se video på DO:s Youtube-kanal

Förbud mot repressalier från arbetsgivaren

Förbud mot repressalier från arbetsgivaren (information på teckenspråk), film 9 av 12 om diskriminering i arbetslivet. Se videon på DO:s Youtubekanal

Arbetssökande har rätt att ta del av andras meriter

Arbetssökande har rätt att ta del av andras meriter (information på teckenspråk), film 10 av 12. Se video på DO:s Youtubekanal

Missgynnande av föräldralediga är förbjudet

Förbud mot att missgynna föräldralediga (information på teckenspråk), film 11 av 12. Se video på DO:s Youtube-kanal

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och privat arbetsförmedling

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet privat arbetsförmedling (information på teckenspråk), film 12 av 12. Se video på DO:S Youtube-kanal