Rapport om Sveriges arbete mot rasism

Lyssna

Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) publicerade idag sin fjärde rapport om Sverige.

I rapporten granskar kommissionen situationen i Sverige avseende bland annat rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Kommissionen lämnar också ett stort antal rekommendationer för ytterligare åtgärder inom detta område.

– Det här är en rapport som DO välkomnar. ECRI identifierar många av de allvarliga problem med diskriminering som fortfarande finns i det svenska samhället och rapporten understryker behovet att vi i Sverige fortsätter och intensifierar vårt arbete för allas lika rättigheter och möjligheter, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

ECRI är ett oberoende organ som är specialiserat på frågor med koppling till rasism och intolerans. Kommissionen består av oberoende experter med särskild kunskap inom området. Senast kommissionen publicerade en rapport om Sverige var 2005.

Publiceringsdatum: 2012-09-25