DO:s halvårsstatistik

Lyssna

Anmälningarna minskar

Antalet anmälningar till DO minskade första halvåret i år med 14 procent jämfört med 2011, från 969 till 831 anmälningar. Den största minskningen har skett inom arbetslivsområdet, 28 procent. Ett område där anmälningarna ökat är sjukvården, 26 procent.

– Enligt statistiken har det skett en ökning av antalet anmälningar inom vissa områden och en minskning inom andra områden. Att det totala antalet anmälningar minskat något kan bero på en normal variation, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser i dagsläget eftersom förändringarna är marginella. Vi kommer dock att noggrant följa utvecklingen och göra en närmare analys i samband med årsredovisningen i slutet av året.

Enligt Agneta Broberg kan den förhållandevis stora minskningen av antalet anmälningar på arbetslivsområdet vara ett resultat av det samarbete som DO hade med arbetsgivare och fack under 2011 för att förmå arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för att motverka diskriminering i arbetslivet.

DO har också haft ett nära samarbete med olika aktörer inom sjukvårdsområdet och tillsammans med dem upprättat en plattform för jämlik vård. Det kan vara en förklaring till det ökande antalet anmälningar inom sjukvårdsområdet, enligt Agneta Broberg.

Publiceringsdatum: 2012-07-02

Relaterat

Ladda ner DO:s halvårsstatistik 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)