Vem ska driva diskrimineringsmål?

Lyssna

I slutet av juni överlämnade DO skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” till regeringen. DO:s utgångspunkt är att det behövs fler aktörer i samhället för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter i domstol. DO ser gärna att regeringen tillsätter en utredning med förslag om hur detta konkret skulle kunna gå till.

Frågan debatterades under ett seminarium i Almedalen där DO Agneta Broberg medverkade tillsammans med Mikael Rukkel, jurist på fackförbundet Vision, Susanna Skogsberg, jurist på Hyresgästföreningen samt Frida Karlson, antidiskrimineringsbyrån i Uppsala.

Agneta Broberg berättade att DO i framtiden kommer att prioritera att driva viktiga mål, som visar på diskriminerande strukturer och där domar kan bidra till att få en rättspraxis.

- DO kommer också att lägga stor vikt vid att arbeta främjande genom omvärldsbevakning och analyser av anmälningar samt i samarbete med andra aktörer, sade Agneta Broberg.

Fackförbundet Vision driver just nu ett lönediskrimineringsmål i Arbetsdomstolen. Det handlar om en kvinnlig utredningssekreterare i 65-årsåldern som tjänar 2 000 kronor mindre i månaden än en yngre manlig kollega med likvärdiga arbetsuppgifter.

Mikael Rukkel ser fram mot AD:s dom i ärendet:
- Det här är ett av få mål som facket tagit sig an och drivit. Vi har inte haft några mål om lönediskriminering gällande likvärdiga jobb i AD sedan JämO drev det uppmärksammade målet om sjuksköterskan och sjukhusteknikern, säger Mikael Rukkel.

- Anledningen är framför allt. att det är svårt med bevisningen i den här typen av mål- Många fall av diskriminering på arbetsplatser löses också lokalt i samtal mellan medlemmen, fackliga företrädare och arbetsgivare. Det kan vara en anledning till att det blir så pass få ärenden att driva, enligt Mikael Rukkel.
Antidiskrimineringsbyråerna (ADV:erna) välkomnar att DO vill se fler aktörer som driver diskrimineringsmål.

- Organisationer inom civilsamhället kan komplettera myndigheten DO i detta. Vii har möjligheter att jobba annorlunda. Vi är till exempel inte bundna av offentlighetsprincipen vilket gör att den som kommer till oss kan få vara anonym, säger Frida Karlson.

- Vår uppgift blir ofta att finnas i bakgrunden med råd och stöd.
ADV:ernas största problem i dag stavas ekonomi. Bristen på pengar och de budgetnedskärningar som kommit på senare år gör det svårt att planera, anställda och behålla kvalificerade jurister.

Lösningen heter mer samverkan, både mellan ADV:erna, kanske genom att upprätta en gemensam fond, och med andra, till exempel med DO när det gäller att sprida information om vad ADV.erna kan hjälpa till med enligt Frida Karlson.

Enligt Susanna Skogsberg är det svårt för Hyresgästföreningen att hitta de personer som verkligen blir diskriminerade på bostadsmarknaden, och därmed skulle kunna behöva juridisk hjälp, eftersom dessa personer oftast inte har en bostad och därmed inte är medlemmar i Hyresgästföreningen.

Hon såg snarare att Hyresgästföreningen ska fortsätta att arbeta förebyggande med så kallad praktikprövning för att avslöja vilka grupper som diskrimineras när de söker bostad. Hyresgästföreningen gjorde en sådan praktikprövning 2007, som blev mycket uppmärksammad. Man lät ett antal personer, dels med svenska och dels med utländska efternamn, ringa runt till 100 olika bostadsföretag och ansöka om bostad. Resultatet blev att de med utländska namn utsattes för diskriminering i 37 procent av samtalen. I 14 fall förekom grav diskriminering.

Hyresgästföreningen kan också tänka sig att satsa på ytterligare utbildning av sina regionala handläggare och jurister i diskrimineringsfrågor. Man prövar också att arbeta uppsökande ute i olika bostadsområden för att värva nya medlemmar.

De flesta fackförbund och Hyresgästföreningen företräder endast sina medlemmar. Vare sig Mikael Rukkel eller Susanna Skogsberg trodde att deras organisationer skulle lägga ned tid eller resurser på att företräda till exempel arbetslösa eller bostadslösa icke-medlemmar.

Publiceringsdatum: 2012-07-06