Stöd till antidiskrimineringsbyråer permanentas

Lyssna

DO välkomnar att Antidiskrimineringsbyråerna (ADV:erna) nu får en möjlighet att gå från en osäker projekttillvaro till en mer permanent verksamhet. Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen att stödet ska bli permanent till organisationer som arbetar med att bekämpa diskriminering, till exempel antidiskrimineringsbyråer. Dessutom höjs den totala stödsumman från tio till tolv miljoner kronor.

DO lämnade i juni in skrivelsen "Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden" till regeringen. En av de idéer som vi lyfte var just att öka möjligheterna för ideella föreningar att som part föra talan för enskilda personer, så kallad talerätt.

DO hoppas att ADV:erna nu fått en stabilare plattform. DO ser deras verksamhet som en viktig pusselbit i arbetet med att få fler aktörer i samhället att hjälpa de som utsatts för diskriminering att driva sina rättigheter i domstol.

Publiceringsdatum: 2012-09-10