Pressinbjudan: Kraftsamling för jämlik vård

Lyssna

Vården och hälsan i Sverige är inte jämlik – och sedan slutet på 80-talet har skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ökat.

I dagens Sverige lever människor kortare liv i fattiga förorter, människor som har psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står till och med utanför det svenska vårdsystemet!

Detta vill vi förändra anser vi i SKL, Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Statens folkhälsoinstitut, Läkaresällskapet, Kommunal, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Läkarförbundet. Därför har vi tagit initiativet till denna kraftsamling för att minska ojämlikheten.

På en nationell konferens i Stockholm den 11 juni kl 10.00 kommer vi att belysa ojämlikheten, de ökande klyftorna, och utsatta gruppers situation – men också visa på metoder och vägar att förbättra situationen. Anmäl er på e-post till Ulrika Forsberg på SKL senast 8 juni 2012.

Stark uppställning för jämlik vård och hälsa

På plats för diskussion och debatt är socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders Knape, socialdemokraternas talesman i sjukvårds- och äldrefrågor Lena Hallengren, författaren och debattören Ann Heberlein. Totalt medverkar 46 kvalificerade och engagerade personer i konferensprogrammet. Programledare är Kattis Ahlström.

I en internationell utblick visas filmade intervjuer med forskare i Storbritannien, Danmark och USA, som sir Michael Marmot och professor Finn Didrichsen.
En reportagefilm, som producerats för konferensen, handlar om spårvagnslinje 9 i Göteborg. Det är nio års skillnad i förväntad livslängd mellan ändstationerna Angered och Örgryte.

Nationell plattform bakom konferensen

Aktörer inom hälso- och sjukvården har gått samman för att hitta system och metoder som kan åtgärda skillnaderna i hälsa, bemötande och tillgång till vård. Konferensen är en del av det arbetet.

Välkomna till Clarion Hotell vid Skanstull i Stockholm den 11 juni kl 10.00 för konferensen JÄMLIK VÅRD – Vårda jämlikt.

Information
Marianne Granath, SKL, projektchef, 08-452 78 95, marianne.granath@skl.se
Ulrika Forsberg, SKL, kommunikatör, 08-452 78 48, ulrika.forsberg@skl.se
www.vardajamlikt.se

Publiceringsdatum: 2012-06-05