Ny version av programmet Lönelots

Lyssna

Står du inför lönerevision och ska göra en arbetsvärdering eller lönekartläggning? Nu lanserar DO en ny version av programmet Lönelots som kan vara ett bra stöd i arbetet.

Datorprogrammet Lönelots är ett program som utgår från DO:s metod Analys lönelots för att kunna göra en arbetsvärdering och lönekartläggning.

Analys lönelots.exe 4.06 är en ordentlig uppdatering sedan förra versionen. Här är några av nyheterna:

  • Stöd för Office 2010
  • Ny layout
  • Lönekartläggningsverktyget är enklare att använda
  • Programmet är omskrivet för att hantera konflikter med andra lönesystem och bättre användarupplevelse.

Om programmet

Programmet består av två delar:

  • Arbetsvärdering
  • Lönekartläggning


Dessa kan användas tillsammans eller separat. Nedan är tre sätt som du kan använda programmet på:

  1. Göra enbart en arbetsvärdering.

  2. Göra en arbetsvärdering och sedan en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv.
  3. Ni har redan gjort en arbetsvärdering och vill bara göra en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv.

Ladda ned programmet

På denna sida kan du ladda ned programmet: http://www.do.se/analys-lonelots-datorprogram

Läs först

För att kunna använda programmet krävs en förförståelse för hur metoden Analys lönelots fungerar. Därför rekommenderar DO att innan du börjar använda datorstödet att du läser handledningen till Analys lönelots.

Du kan ladda ned och beställa materialet här:
Länk till handledningen Analys lönelots

Läs vidare

Här kan du läsa mer om förebyggande arbete i arbetslivet och aktiva åtgärder.
http://do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Aktiva-atgarder/

Här kan du läsa mer om löner:
http://do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Loner/


 

Publiceringsdatum: 2012-08-30